โปรโมชั่น สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เส้นทางกรุงเทพ - มอสโคว์

โปรโมชั่น สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เส้นทางกรุงเทพ - มอสโคว์
ราคาเริ่มต้น 12,500.-
* (ไป/กลับ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


เงื่อนไขบัตรโดยสาร*
- จองวันนี้ - 31 มี.ค. 63  เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 63
- ราคาดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้นยังไม่รวมภาษี
- ราคานี้ยังไม่รวมโหลดสัมภาระ ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กก.
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
- ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทางไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษและตามเงื่อนไขสายการบิน
- สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่พนักงานแผนกตั่วเครื่องบินได้ที่ 02-735-0909 ต่อ 170,180 คุณยุ้ย,คุณอวบ
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development