โปรโมชั่น สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ เส้นทางกรุงเทพ - ย่างกุ้ง

โปรโมชั่น สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ อินเตอร์เนชันแนล
เส้นทางกรุงเทพ - ย่างกุ้ง
ราคาเริ่มต้น 2,500.-* (ไป-กลับ)
---------------------------------------------

เงื่อนไขบัตรโดยสาร*
- จองวันนี้ - 31 ธ.ค. 63  เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 63
- ราคาดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้นยังไม่รวมภาษี
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
- ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทางไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษและตามเงื่อนไขสายการบิน
- สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่พนักงานแผนกตั่วเครื่องบินได้ที่ 02-735-0909 ต่อ 170,180 คุณยุ้ย,คุณอวบ
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development