​โปรโมชั่น สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทางกรุงเทพ - สิงคโปร์

โปรโมชั่น สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทางกรุงเทพ - สิงคโปร์ 
ราคาเริ่มต้น 4,700.-*(ไป-กลับ)

เงื่อนไขบัตรโดยสาร*
- จองวันนี้เป็นต้นไป (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)  เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 63
- ราคาดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้นยังไม่รวมภาษี (ไป/กลับ)
- ราคาดังกล่าวรวมน้ำหนักโหลดกระเป๋า 30 กก.
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
- ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทางไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษและตามเงื่อนไขสายการบิน
- สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่พนักงานแผนกตั่วเครื่องบินได้ที่ 02-735-0909 ต่อ 170,180 คุณยุ้ย,คุณอวบ
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development