• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

บริการตั๋วเครื่องบิน ช่วง COVID - 2019

สำหรับท่านที่กำลังหาตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ หรือเดินทางจากต่างประเทศมาที่เมืองไทย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ยินดีให้บริการจองตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งให้บริการแนะนำ-ปรึกษา สำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบิน


จองตั๋วเครื่องบิน กับ EDC Travel ดีอย่างไร?
 • ทีมงานมากด้วยประสบการณ์ อยู่ในอาชีพ Ticketing มานานกว่า 20-30 ปี
 • ให้บริการตั๋วเครื่องบินแก่ชาวไทย เดินทางไปต่างประเทศมาแล้วหลายแสนคน
 • บริษัทฯ ได้รับรางวัล  Top Agent จากสายการบินชั้นนำ
 • ไม่เคยมีประวัติการออก E-Ticket ปลอม
 • บริษัทฯ เป็นตัวแทนโดยตรงจากสายการบินชั้นนำทั่วโลก สามารถออกตั๋วเครื่องบินได้เอง ผ่านระบบ BSP
 • บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายตรง จากการบินไทย สายการบินแห่งชาติ สามารถออกตั๋วเครื่องบินการบินไทยได้เอง ผ่านระบบ TG-Direct
 • บริษัทฯ เปิดบริการมานานกว่า 15 ปี
 • ทุนจดทะเบียน 5.0 ล้านบาท(ชำระเต็ม)
 • มีที่ดิน-อาคาร-สำนักงาน เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เอง
 • บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(IATA)
 • บริษัทฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)
 • ตั๋วเครื่องบินทุกใบออกที่เมืองไทย
 • สะดวกต่อการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตั๋ว, เปลี่ยนแปลงตั๋ว, ยกเลิกตั๋ว ขอคืนเงิน ด้วยพนักงานชาวไทย ดำเนินการที่เมืองไทย
 • ชำระค่าตั๋วเครื่องบินได้อย่างหลากหลาย ทั้งโอนเงิน, บัตรเครดิตทั้งแบบออนไลน์ และผ่านเครื่อง
จองตัวเครื่องบิน - สอบถามตั๋วเครื่องบิน โทร 02-735-0909 สายด่วน 086-366-2511
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development