อินเดียผ่อนปรนนโยบายการขอวีซ่าของคนไทย ออกวีซ่า Multiple ใช้ได้ 5 ปี

          อินเดียผ่อนปรนนโยบายการขอวีซ่าสำหรับคนไทย สามารถเข้า-ออกได้หลายครั้ง ครั้งละ 90 วัน อายุใช้งาน 5 ปี เพิ่มอายุวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ จาก 30 วัน เป็น 60 วัน
 
          วันที่ 27 มกราคม 2560 สถานเอกอัตรราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียจะผ่อนปรนนโยบายการขอวีซ่าสำหรับแก่บุคคลสัญชาติไทย โดยให้มีผลทันที ซึ่งการปรับกฏระเบียบครั้งนี้ช่วยคนไทยให้สามารถเดินทางเข้าไปได้ง่ายขึ้นมาก โดยการเปลี่ยนแปลงหลักได้แก่ การออกวีซ่าแบบ Multiple ซึ่งสามารถใช้เข้าออกได้หลายครั้ง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งมีอายุใช้งาน 5 ปี ทั้งในรูปแบบนักท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจ 
 
          ขณะเดียวกัน การขอทำวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Visa จะมีการขยายอายุการอยู่ในอินเดีย จากเดิม 30 วัน เป็น 60 วัน และเปลี่ยนการเข้าออกประเทศได้ครั้งเดียว (Single entry) เป็นการเข้าได้สองครั้ง (Double entry)
 
          สำหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมีดังต่อไปนี้
          วีซ่าธรรมดา
          - รัฐบาลอินเดียอนุมัติให้วีซ่าท่องเที่ยวอายุ 5 ปี ประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง และวีซ่าธุรกิจอายุ 5 ปี ประเภทเข้าออกได้หลายครั้งแก่บุคคลสัญชาติไทย โดยให้มีผลทันที โดยสามารถใช้อยู่ในอินเดียได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 90 วันในการเดินทางเข้าประเทศอินเดียแต่ละครั้ง 
 
          - เริ่มให้ บริการวีซ่าด่วน โดยวีซ่าจะออกให้ในวันถัดไป 
 
          - สำหรับผู้ถือวีซ่าเพื่อการแพทย์ จะมีเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองเฉพาะและโต๊ะอำนวยความสะดวกให้บริการต่างหาก บริการนี้จะเริ่มให้บริการในลำดับแรกที่สนามบินนานาชาติ อาทิ เดลี มุมไบ โกลกาตา เชนไน เบงการลูรู และไฮเดอราบัด 
 
          - ให้ผ่อนผันอัตราเงินเดือนขั้นต่ำและให้กำหนดใหม่อยู่ที่ 9.10 แสนรูปีต่อปี สำหรับผู้สมัครวีซ่าทำงานสัญชาติไทยที่ทำงานเกี่ยวกับการสอนในสถาบันเทคโนโลยีแห่งอินเดีย มหาวิทยาลัยส่วนกลาง สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น 
 
          - อาจารย์ชาวต่างประเทศที่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในมหาวิทยาลัยเอเชียใต้และมหาวิทยาลัยนาลันทา จะได้รับการยกเว้นเกี่ยวกับข้อกำหนดในเรื่องอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ ในกรณีที่สมัครขอวีซ่าทำงาน
 
          - สถานเอกอัครราชทูตอินเดียจะออกวีซ่าฝึกงานสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะไปฝึกงานในบริษัท สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอ็นจีโอของอินเดีย สูงสุดไม่เกิน 50 คนต่อปี 
 
          - สถานเอกอัครราชทูตอินเดียสนับสนุนให้บุคคลสัญชาติไทยเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ในสถานที่ต่าง ๆ ที่สวยงามของอินเดีย โดยจะออกวีซ่าประเภทภาพยนตร์ให้
 
          วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์
          - ระยะเวลาอยู่ในอินเดียแต่ละครั้งเพิ่มจาก 30 วันเป็น 60 วัน และวีซ่าประเภทเข้าออกได้ครั้งเดียวเปลี่ยนเป็น วีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเข้าออกได้สองครั้ง 
 
          - เปิดให้บริการวีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมที่ท่าเรืออินเดียที่สำคัญ 5 แห่ง ได้แก่ มุมไบ โคชิน โกอา เชนไน และมังการลอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาทางเรือท่องเที่ยว
 
          - วีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์จะเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทเข้าประเทศ หากบุคคลสัญชาติไทยนั้นทำการสมรสกับบุคคลสัญชาติอินเดียระหว่างที่อยู่ในประเทศอินเดีย 
 
          - วีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์จะเปลี่ยนเป็นวีซ่าเพื่อการแพทย์ หากเกิดอาการเจ็บป่วยในประเทศอินเดีย 
 
          - วีซ่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเข้าออกได้สองครั้งอายุ 60 วัน ซึ่งใช้อยู่อินเดียได้ 60 วันต่อครั้งเริ่มให้บริการแล้ว 
 
          - วีซ่าเพื่อการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทเข้าออกได้สามครั้งเริ่มให้บริการแล้ว โดยสามารถขอต่ออายุได้ไม่เกิน 6 เดือน 
         
          - บุคคลสัญชาติไทยและต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้รวมวีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ วีซ่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และวีซ่าเพื่อการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันได้
 
 

ค้นหาบทความ

ทัวร์แนะนำ

 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development