Songkran Festival 2020 / เทศกาลสงกรานต์

Songkran Festival 2020
Songkran Festival

ช่วงวันหยุดเทศกาลเทศกาลสงกรานต์

โปรแกรมทัวร์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทัวร์จอเจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - อัพลีสสิค - บาทู
 • EDC182087
 • 8 วัน 6 คืน
ทัวร์จอเจีย GEORGIA ทบิลิซี่ คาซเบกี้ - อัพลีสสิค - บาทู
เดินทางเดือน
พฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563
฿ 38,900.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
 • EDC194287
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
เดินทางเดือน
พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563
฿ 12,878.-
ทัวร์ญี่ปุ่น ❄☃HOKKAIDO MONBETSU❄☃ ICE BREAKER
 • EDC182770
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ❄☃HOKKAIDO MONBETSU❄☃ ICE BREAKER
เดินทางเดือน
มกราคม - เมษายน 2563
฿ 29,888.-
ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • EDC193646
 • 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า
 • EDC171326
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า
เดินทางเดือน
ธันวาคม 2562 - เมษายน 2563
฿ 9,888.-
ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • EDC194538
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
เดินทางเดือน
พฤศจิกายน 2562 - เมษายน 2563
฿ 11,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TOTTORI
 • EDC171004
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TOTTORI
เดินทางเดือน
มกราคม - เมษายน 2563
฿ 25,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO FUJI  ซากุระชมพูหวานเย็น
 • EDC182894
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซากุระชมพูหวานเย็น
เดินทางเดือน
มีนาคม - เมษายน 2563
฿ 20,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA CHOMPOO
 • EDC194370
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA CHOMPOO
เดินทางเดือน
มีนาคม - เมษายน 2563
฿ 19,888.-
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่
 • EDC181799
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่
เดินทางเดือน
ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
฿ 12,999.-
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง
 • EDC181577
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง
เดินทางเดือน
พฤศจิกายน 2562 - พฤษภาคม 2563
฿ 9,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TOTTORI
 • EDC171288
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TOTTORI
เดินทางเดือน
เมษายน 2563
฿ 29,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO
 • EDC182474
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO
เดินทางเดือน
เมษายน 2563
฿ 24,876.-
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • จิ๊บ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development