Visakha Bucha Day / วันวิสาขบูชา

Visakha Bucha Day
Visakha Bucha Day


ช่วงวันหยุดเทศกาลวันวิสาขบูชา

โปรแกรมทัวร์ในช่วงวันวิสาขบูชา

ทัวร์ยุโรป IN LOVE BENLUX
 • EDC182408
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป IN LOVE BENLUX
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 39,999.-
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ PRINCE OF SWITZERLAND
 • EDC181642
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ PRINCE OF SWITZERLAND
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 62,999.-
ทัวร์อังกฤษ HAPPINNESS OF ENGLAND
 • EDC182163
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์อังกฤษ HAPPINNESS OF ENGLAND
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 45,999.-
ทัวร์อิตาลี TI AMO ITALY
 • EDC171141
 • 6 วัน 3 คืน
ทัวร์อิตาลี TI AMO ITALY
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2562
฿ 42,999.-
NON STOP ENGLAND
 • EDC181913
 • 6 วัน 3 คืน
NON STOP ENGLAND
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 39,999.-
HAPPINESS OF ENGLAND
 • EDC171152
 • 7 วัน 4 คืน
HAPPINESS OF ENGLAND
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 45,999.-
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
 • EDC182087
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี
เดินทางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562
฿ 55,900.-
COLORFUL OF CINQUE TERE ITALY
 • EDC171120
 • 6 วัน 3 คืน
COLORFUL OF CINQUE TERE ITALY
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2562
฿ 39,999.-
ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY
 • EDC182018
 • 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ตุรกี ENDLESS TURKEY
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 31,900.-
ทัวร์ยุโรป HASHTAG SCANDINAVIA
 • EDC170688
 • 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป HASHTAG SCANDINAVIA
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2562
฿ 79,999.-
ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา
 • EDC183085
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย มาเลเซีย-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
฿ 7,999.-
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA
 • EDC183359
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 6,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WALL PINKMOSS
 • EDC193467
 • 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WALL PINKMOSS
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2562
฿ 50,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKOYO STRONGPINKMOSS
 • EDC193580
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKOYO STRONGPINKMOSS
เดินทางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562
฿ 21,999.-
บินตรง เชียงใหม่ ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว
 • EDC193628
 • 5 วัน 4 คืน
มาเก๊า So Hot
 • EDC193699
 • 3 วัน 2 คืน
มาเก๊า So Hot
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
฿ 7,888.-
ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ส
 • EDC183118
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia
 • EDC183362
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
฿ 8,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น Pinkmoss Festival Tokyo Fuji Pinkmoss
 • EDC193473
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Pinkmoss Festival Tokyo Fuji Pinkmoss
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2562
฿ 18,900.-
ทัวร์เวียดนาม BEAUTY HANOI SAPA
 • EDC193584
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม BEAUTY HANOI SAPA
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2562
฿ 8,999.-
ทัวร์ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์-มะนิลา นั่งรถ Jeepney ชมภูเขาไฟตาอัล
 • EDC193676
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN\
 • EDC183166
 • 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN\
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 23,999.-
ทัวร์จีน SPECIAL OF SHANGHAI
 • EDC183373
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน SPECIAL OF SHANGHAI
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 13,999.-
ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip
 • EDC193476
 • 6 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2562
฿ 14,888.-
ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก
 • EDC193585
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก
เดินทางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
฿ 18,999.-
บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน
 • EDC193632
 • 5 วัน 3 คืน
บินตรงเชียงใหม่ ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2562
฿ 20,900.-
ทัวร์บรูไน บรูไน-The Golden Legacy
 • EDC193680
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์บรูไน บรูไน-The Golden Legacy
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 17,888.-
ทัวร์เวียดนาม GRAND AMAZING VIETNAM
 • EDC183173
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม GRAND AMAZING VIETNAM
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 13,999.-
ทัวร์เอเชีย อาร์เมเนีย จอร์เจีย
 • EDC182785
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์เอเชีย อาร์เมเนีย จอร์เจีย
เดินทางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562
฿ 59,900.-
ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 3 Cities
 • EDC193588
 • 7 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 3 Cities
เดินทางเดือน
พฤษภาคม 2562
฿ 64,500.-
SAVE PRICE จางเจียเจี้ย เที่ยว 2 เขา เทียนเหมินซาน อุทยานจางเจียเจี้ย
 • EDC193636
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม DIVA SOUTH VIETNAM
 • EDC183174
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม DIVA SOUTH VIETNAM
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 11,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI PINKMOSS ลาลาลอย
 • EDC171421
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI PINKMOSS ลาลาลอย
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2562
฿ 17,999.-
 ทัวร์ยุโรป  THE 4 COUNTRIES สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง
 • EDC171282
 • 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป THE 4 COUNTRIES สแกนดิเนเวีย 4 เมืองหลวง
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 75,900.-
ทัวร์ฟิลิปปินส์ Enjoy Free Day ฟิลิปปินส์
 • EDC193681
 • 5 วัน 2 คืน
ทัวร์ฟิลิปปินส์ Enjoy Free Day ฟิลิปปินส์
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 16,088.-
ทัวร์จีน T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY
 • EDC183180
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
฿ 18,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA JAPAN APLS
 • EDC181561
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA JAPAN APLS
เดินทางเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
฿ 25,999.-
ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND GRAND TOUR
 • EDC183074
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป SWITZERLAND GRAND TOUR
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2562
฿ 76,900.-
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์มูรมันสก์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • EDC183223
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป Eastern Europe Classic
 • EDC193546
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป Eastern Europe Classic
เดินทางเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
฿ 50,900.-
ทัวร์ยุโรป FRANCE BEAUTIFUL SMALL VILLAGES
 • EDC182819
 • 12 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป FRANCE BEAUTIFUL SMALL VILLAGES
เดินทางเดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2562
฿ 139,900.-
ทัวร์ยุโรป Good Choice Holidays
 • EDC171539
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป Good Choice Holidays
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 45,900.-
ทัวร์เวียดนาม ✈เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง☂
 • EDC182700
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING
 • EDC182593
 • 4 วัน 2 คืน
ทัวร์เกาหลี JEJU SPECIAL SPRING
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 10,900.-
ทัวร์จีน SHANGHAI PRIVER FLOW DISNEY
 • EDC183229
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน SHANGHAI PRIVER FLOW DISNEY
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
฿ 18,999.-
ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute
 • EDC193554
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป Europe Classic Reroute
เดินทางเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
฿ 69,000.-
ทัวร์คุณธรรม เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร
 • EDC193610
 • 8 วัน 7 คืน
ทัวร์คุณธรรม เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2562
฿ 36,999.-
คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ
 • EDC193647
 • 6 วัน 5 คืน
คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ
เดินทางเดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2562
฿ 22,888.-
ทัวร์เวียดนาม สุขใจ ฮานอย- ซาปา
 • EDC171227
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม สุขใจ ฮานอย- ซาปา
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 14,888.-
ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIAมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • EDC182848
 • 7 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIAมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
฿ 51,999.-
ทัวร์อังกฤษ SOUTHERN ENGLAND
 • EDC183235
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์อังกฤษ SOUTHERN ENGLAND
เดินทางเดือน
พฤษภาคม 2562
฿ 39,999.-
ทัวร์รัสเซีย RABSOLUTE RJSSIA
 • EDC183392
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย RABSOLUTE RJSSIA
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2562
฿ 46,999.-
ทัวร์เอเชีย Amazing Srilanka
 • EDC193562
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เอเชีย Amazing Srilanka
เดินทางเดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2562
฿ 27,500.-
ทัวร์ยุโรป ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA
 • EDC171283
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2562
฿ 69,000.-
ทัวร์มาเลเซีย Malaysia ครบสูตร คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์
 • EDC193684
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า LUCKY MANDALAY BAGAN
 • EDC182942
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า LUCKY MANDALAY BAGAN
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2562
฿ 11,999.-
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค
 • EDC183309
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 47,900.-
ทัวร์รัสเซีย DELUXE RUSSIA
 • EDC183394
 • 7 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย DELUXE RUSSIA
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 56,999.-
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
 • EDC193566
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์
เดินทางเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2562
฿ 7,997.-
ทัวร์คุณธรรม เส้นทางสายไหม...ขนมสายไหม
 • EDC193612
 • 9 วัน 8 คืน
ทัวร์คุณธรรม เส้นทางสายไหม...ขนมสายไหม
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2562
฿ 45,999.-
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า)
 • EDC181795
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์เวียดนาม GRAND AMAZING VIETNAM
 • EDC182947
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม GRAND AMAZING VIETNAM
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 13,999.-
ทัวร์ยุโรป สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ
 • EDC183316
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 58,900.-
ทัวร์จีน FABULOUS BEIJING
 • EDC183396
 • 5 วัน 0 คืน
ทัวร์จีน FABULOUS BEIJING
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 17,999.-
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง
 • EDC171433
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
฿ 10,888.-
ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋...ขนมมันม่วง ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
 • EDC193622
 • 5 วัน 4 คืน
ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน วัดเส้าหลิน
 • EDC193655
 • 5 วัน 4 คืน
ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน วัดเส้าหลิน
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2562
฿ 28,888.-
ทัวร์พม่า พม่าบุญใหญ่ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
 • EDC193690
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวีนดนาม DIVA SOUTH VIETNAM
 • EDC182949
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวีนดนาม DIVA SOUTH VIETNAM
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 10,999.-
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์
 • EDC183317
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป HAHSTAG EAST EUROPE WONDER
 • EDC183412
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป HAHSTAG EAST EUROPE WONDER
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2562
฿ 49,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA
 • EDC193574
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA
เดินทางเดือน
พฤษภาคม 2562
฿ 27,999.-
ทัวร์เกาหลี The Best Time Spring in Seoul
 • EDC183062
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี The Best Time Spring in Seoul
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 22,888.-
ทัวร์พม่า บินตรงเชียงใหม่ Mandalay - Bagan chill chill มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม อมรปุระ
 • EDC193691
 • 3 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA
 • EDC182981
 • 7 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
฿ 51,999.-
ทัวร์ยุโรป แกรนด์ เยอรมัน
 • EDC183318
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป แกรนด์ เยอรมัน
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 44,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING PINKMOSS TOKYO
 • EDC193575
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING PINKMOSS TOKYO
เดินทางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562
฿ 23,999.-
ทัวร์ ITALY SMALL TOWNS
 • EDC182257
 • 13 วัน 10 คืน
ทัวร์ ITALY SMALL TOWNS
เดินทางเดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2562
฿ 149,900.-
ทัวร์ยุโรป GREECE SANTORINI’S SUNSET
 • EDC170994
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป GREECE SANTORINI’S SUNSET
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 62,900.-
ทัวร์สิงคโปร์ SUPER PEAK SINGAPORE
 • EDC182983
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ SUPER PEAK SINGAPORE
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 12,999.-
ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชค
 • EDC183319
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชค
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 41,900.-
ทัวร์จีน FAIRY TAIL OF CHONGQING
 • EDC193576
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน FAIRY TAIL OF CHONGQING
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
฿ 13,999.-
ทัวร์ตุรกี The Rock of Cappadocia
 • EDC181781
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ตุรกี The Rock of Cappadocia
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2562
฿ 35,900.-
ทัวร์จีน T-SUD BEIJING SHANGHAI TWO CITIES
 • EDC182043
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน T-SUD BEIJING SHANGHAI TWO CITIES
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
฿ 21,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE
 • EDC183326
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 13,900.-
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK
 • EDC193424
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 11,999.-
ทัวร์จีน CHONGQING SMART DEAL
 • EDC193577
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์จีน CHONGQING SMART DEAL
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 9,999.-
ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋
 • EDC193625
 • 5 วัน 4 คืน
ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 19,888.-
ทัวร์ยุโรป 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย
 • EDC193669
 • 10 วัน 7 คืน
ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE SUPER PEAK
 • EDC183334
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์SINGAPORE SUPER PEAK
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 12,999.-
ทัวร์เกาหลี The Best Time Spring in Seoul
 • EDC171050
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี The Best Time Spring in Seoul
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
฿ 23,888.-
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
 • EDC182495
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
฿ 14,888.-
ฉงชิ่ง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ว่านเซิ่น สะพานกระจก
 • EDC193626
 • 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม Xin Chào ชิล ชิล ฮานอย นิงห์บิงห์
 • EDC181783
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม Xin Chào ชิล ชิล ฮานอย นิงห์บิงห์
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2562
฿ 14,888.-
มาเก๊า ฮ่องกง เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
 • EDC193698
 • 4 วัน 3 คืน
มาเก๊า ฮ่องกง เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562
฿ 12,900.-
ทัวร์บอลข่าน EXOTIC BALKAN
 • EDC171434
 • 11 วัน 8 คืน
ทัวร์บอลข่าน EXOTIC BALKAN
เดินทางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2562
฿ 99,900.-
ทัวร์เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่
 • EDC171422
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
฿ 10,888.-
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เอ๋
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • สาว
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development