Visakha Bucha Day / วันวิสาขบูชา

Visakha Bucha Day
Visakha Bucha Day


ช่วงวันหยุดเทศกาลวันวิสาขบูชา

โปรแกรมทัวร์ในช่วงวันวิสาขบูชา

ทัวร์สิงคโปร์ NEW FULL OPTION SINGAPORE
 • EDC205756
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ NEW FULL OPTION SINGAPORE
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 26,999.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เถาหยวน-ไทเป
 • EDC205735
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เถาหยวน-ไทเป
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 12,555.-
ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE
 • EDC205804
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย MELBOURNE
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 57,900.-
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง มุยเน่
 • EDC205842
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง มุยเน่
เดินทางเดือน
มีนาคม - ตุลาคม 2563
฿ 8,888.-
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น
 • EDC205910
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2563
฿ 26,888.-
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย-ฮาลอง-นิงบิงห์
 • EDC205742
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY-MELBOURNE
 • EDC205805
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY-MELBOURNE
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 69,900.-
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
 • EDC205848
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์
เดินทางเดือน
เมษายน - กันยายน 2563
฿ 10,999.-
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS ซุปตาร์ ซามูไร ไอศกรีม
 • EDC205911
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS ซุปตาร์ ซามูไร ไอศกรีม
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2563
฿ 29,888.-
ทัวร์พม่า PRO MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน
 • EDC205743
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์นิวซีเเลนด์ Promotion!! NEW ZEALAND
 • EDC205807
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์นิวซีเเลนด์ Promotion!! NEW ZEALAND
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 59,900.-
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
 • EDC205849
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
เดินทางเดือน
มีนาคม - ตุลาคม 2563
฿ 10,999.-
ทัวร์พม่า รหัส RGN001 ทัวร์ย่างกุ้ง วันเดียว เที่ยวครบ
 • EDC205912
 • 1 วัน 0 คืน
ทัวร์ยุโรป GRAND & UNSEEN
 • EDC205686
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป GRAND & UNSEEN
เดินทางเดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2563
฿ 99,900.-
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE
 • EDC205754
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 17,999.-
ทัวร์นิวซีเเลนด์ NORTH ISLAND
 • EDC205808
 • 7 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีเเลนด์ NORTH ISLAND
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 79,900.-
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
 • EDC205854
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า นครวัด นครธม โตนเลสาบ
 • EDC205913
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า นครวัด นครธม โตนเลสาบ
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2563
฿ 9,999.-
ทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย - โรมาเนีย
 • EDC205691
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป บัลแกเรีย - โรมาเนีย
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 59,900.-
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK
 • EDC205755
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK
เดินทางเดือน
มีนาคม - ตุลาคม 2563
฿ 10,999.-
ทัวร์นิวซีเเลนด์ SOUTH ISLAND TSS+AKA
 • EDC205809
 • 7 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีเเลนด์ SOUTH ISLAND TSS+AKA
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 85,900.-
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM HANOI SAPA FANSIPAN
 • EDC205855
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM HANOI SAPA FANSIPAN
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563
฿ 9,999.-
ทัวร์อินโดนิเซีย มหัศจรรย์ BALI เที่ยวครบ...ทุกจุดไฮไลท์
 • EDC205630
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์นิวซีเเลนด์ SOUTH ISLAND MFM+AKA
 • EDC205810
 • 7 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีเเลนด์ SOUTH ISLAND MFM+AKA
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 85,900.-
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลางVIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
 • EDC205857
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่
 • EDC205649
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIWAN ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 9,900.-
ทัวร์ยุโรป EUROPE UNSEEN SWISS BEAUTIFUL
 • EDC205699
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป EUROPE UNSEEN SWISS BEAUTIFUL
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 88,900.-
ทัวร์สิงคโปร์ MAGNIFICENT...สิงคโปร์
 • EDC205757
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ MAGNIFICENT...สิงคโปร์
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 13,999.-
ทัวร์นิวซีเเลนด์ SOUTH ISLAND MFM+KAI
 • EDC205811
 • 7 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีเเลนด์ SOUTH ISLAND MFM+KAI
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 85,900.-
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน
 • EDC205859
 • 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน GOAL TAIWAN YEHLIU WONDERLAND
 • EDC205702
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน GOAL TAIWAN YEHLIU WONDERLAND
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 24,900.-
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS
 • EDC205758
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 8,888.-
ทัวร์นิวซีเเลนด์ SOUTH ISLAND MFM+FOX
 • EDC205812
 • 7 วัน 5 คืน
ทัวร์นิวซีเเลนด์ SOUTH ISLAND MFM+FOX
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 85,900.-
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน
 • EDC205861
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน
เดินทางเดือน
มีนาคม - กันยายน 2563
฿ 11,888.-
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ VIETNAM บินหรู อยู่สบาย
 • EDC205654
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ VIETNAM บินหรู อยู่สบาย
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 12,900.-
ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก
 • EDC205711
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 18,999.-
ทัวร์มาเลเซีย SUPERB DUO PLUS MAL-SIN
 • EDC205759
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์มาเลเซีย SUPERB DUO PLUS MAL-SIN
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 13,999.-
ทัวร์เกาหลี GRAND BLOSSOM SOUL
 • EDC205815
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี GRAND BLOSSOM SOUL
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2563
฿ 19,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น เลทส์โก ซูโม่เจแปนแอลป์
 • EDC205712
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น เลทส์โก ซูโม่เจแปนแอลป์
เดินทางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2563
฿ 29,999.-
ทัวร์อินโดนิเซีย BALI เที่ยวตามรีวิวเป๊ะๆ
 • EDC205762
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์อินโดนิเซีย BALI เที่ยวตามรีวิวเป๊ะๆ
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 13,999.-
ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ
 • EDC205826
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน HAPPY TAIWAN ก้อมาสิคร้าบ
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 12,876.-
ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia
 • EDC205763
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia
เดินทางเดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2563
฿ 8,999.-
ทัวร์ภูฏาน ภูฎานดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย
 • EDC205829
 • 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จอร์เจีย Amazing Caucasus 8 D
 • EDC205667
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์จอร์เจีย Amazing Caucasus 8 D
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 61,900.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP
 • EDC205714
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 10,555.-
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA
 • EDC205764
 • 3 วัน 1 คืน
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 6,999.-
ทัวร์พม่า MYANMAR 2,992 1D พฤษภาคม 2020
 • EDC205834
 • 1 วัน 0 คืน
ทัวร์พม่า MYANMAR 2,992 1D พฤษภาคม 2020
เดินทางเดือน
พฤษภาคม 2563
฿ 2,990.-
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA IN DREAMS
 • EDC205670
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA IN DREAMS
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 34,500.-
ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
 • EDC205715
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย-อาร์เมเนีย
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2563
฿ 49,900.-
ทัวร์จีน LIJIANG
 • EDC205786
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน LIJIANG
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 13,900.-
ทัวร์พม่า MYANMAR 2,992 1D เมษายน 2020
 • EDC205835
 • 1 วัน 0 คืน
ทัวร์พม่า MYANMAR 2,992 1D เมษายน 2020
เดินทางเดือน
พฤษภาคม 2563
฿ 2,992.-
ทัวร์ออสเตรเลีย Wow!! บริสเบน-โกลด์โคสต์
 • EDC205675
 • 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย Wow!! บริสเบน-โกลด์โคสต์
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 39,900.-
ทัวร์จีน LIJIANG SHANGRI-LA
 • EDC205787
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน LIJIANG SHANGRI-LA
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 13,900.-
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์
 • EDC205838
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 13,899.-
ทัวร์ออสเตรเลีย Wow!! ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น
 • EDC205676
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย Wow!! ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 37,900.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เถาหยวน-ไทเป
 • EDC205733
 • 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เถาหยวน-ไทเป
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 9,999.-
ทัวร์จีน LIJIANG SHANGRI-LA
 • EDC205788
 • 5 วัน 4 คืน
ทัวร์จีน LIJIANG SHANGRI-LA
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 16,555.-
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์
 • EDC205840
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563
฿ 10,899.-
It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส์ มะนิลา ภูเขาตาไกไต
 • EDC205904
 • 5 วัน 3 คืน
It’s More Fun in Philippine ฟิลิปปินส์ มะนิลา ภูเขาตาไกไต
เดินทางเดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2563
฿ 24,900.-
ทัวร์ออสเตรเลีย Wow!! ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น
 • EDC205678
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย Wow!! ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 40,500.-
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เถาหยวน-ไทเป
 • EDC205734
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN เถาหยวน-ไทเป
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 13,333.-
ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY-PORTSTEPHEN
 • EDC205803
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย SYDNEY-PORTSTEPHEN
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 57,900.-
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์
 • EDC205841
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Oh Ho!!! Osaka Snow Wall
 • EDC205909
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น Oh Ho!!! Osaka Snow Wall
เดินทางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2563
฿ 29,888.-
ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น Penguin parade and Long nosed monkey
 • EDC195183
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น Penguin parade and Long nosed monkey
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 34,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตฯ ฝรั่งเศส
 • EDC195359
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตฯ ฝรั่งเศส
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 52,999.-
ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ SWITZERLAND
 • EDC195456
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ SWITZERLAND
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 69,900.-
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น
 • EDC195579
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 9,499.-
ทัวร์จอร์เจีย
 • EDC195199
 • 8 วัน 6 คืน
ทัวร์จอร์เจีย
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 39,900.-
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก
 • EDC195360
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 49,999.-
ทัวร์ไต้หวัน
 • EDC195464
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 16,900.-
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • EDC195580
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2563
฿ 14,888.-
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
 • EDC195226
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 69,900.-
ทัวร์ยุโรป สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
 • EDC195366
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมพูพริ้ง
 • EDC195475
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมพูพริ้ง
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2563
฿ 29,888.-
ทัวร์ไฮท์ไลท์ จอร์แดน
 • EDC195592
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไฮท์ไลท์ จอร์แดน
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 39,990.-
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
 • EDC195236
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 12,900.-
ทัวร์อังกฤษ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล ไบบูลรี่
 • EDC195367
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม เลทส์โก สาวน้อยร้อยชั่ง เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน
 • EDC195477
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN
 • EDC195285
 • 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 9,999.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก เช็คอินตัวแม่]
 • EDC195370
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม เลทส์โก สาวน้อยร้อยเสน่ห์ เวียดนามกลาง
 • EDC195478
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน FIRST STEP
 • EDC195292
 • 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน FIRST STEP
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 10,555.-
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA IN DREAMS
 • EDC195383
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA IN DREAMS
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 34,500.-
ทัวร์เอเชีย คาซัคสถาน อัลมาตี้ ชารีน แคนยอน
 • EDC195479
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์เอเชีย คาซัคสถาน อัลมาตี้ ชารีน แคนยอน
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2563
฿ 40,999.-
ทัวร์เวียดนาม ซินจ่าว ซาปา ฟานซิปัน
 • EDC195295
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม ซินจ่าว ซาปา ฟานซิปัน
เดินทางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2563
฿ 9,555.-
ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน-โกลด์โคสต์
 • EDC195385
 • 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย บริสเบน-โกลด์โคสต์
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 39,900.-
ทัวร์ยุโรป จอร์เจีย เลทโก ซัมเมอร์สวีท
 • EDC195480
 • 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ยุโรป จอร์เจีย เลทโก ซัมเมอร์สวีท
เดินทางเดือน
เมษายน - กรกฎาคม 2563
฿ 35,999.-
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
 • EDC194287
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 12,878.-
ทัวร์ยุโรป Baltic Beautiful TK 4 Caps
 • EDC195301
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป Baltic Beautiful TK 4 Caps
เดินทางเดือน
พฤษภาคม 2563
฿ 42,500.-
 ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น
 • EDC195387
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 37,900.-
ทัวร์พม่า พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
 • EDC195484
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน 2563
฿ 12,999.-
ทัวร์มาเลเซีย MALAYSIA-SINGAPORE go to ASEAN
 • EDC205917
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์มาเลเซีย MALAYSIA-SINGAPORE go to ASEAN
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563
฿ 9,999.-
ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน พาจ๊วด
 • EDC181586
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน พาจ๊วด
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 11,999.-
ทัวร์ยุโรป Superb Poland
 • EDC195327
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป Superb Poland
เดินทางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2563
฿ 39,900.-
ทัวร์มาเลเซีย เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์
 • EDC195423
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์พม่า / MYANMAR TOUR
 • EDC195485
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์พม่า / MYANMAR TOUR
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤศจิกายน 2563
฿ 11,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์
 • EDC205893
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 8,999.-
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่
 • EDC181799
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ถูกใจมากพี่
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 12,999.-
ทัวร์เรือสำราญ MEDITERRANEAN
 • EDC195334
 • 11 วัน 8 คืน
ทัวร์เรือสำราญ MEDITERRANEAN
เดินทางเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม 2563
฿ 103,900.-
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE ENRICH
 • EDC195425
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE ENRICH
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 11,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ Wow!! บริสเบน โกลด์โคสต์
 • EDC195486
 • 6 วัน 3 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ Wow!! บริสเบน โกลด์โคสต์
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
โปรดสอบถาม
ทัวร์#RUSSIA MOSCOW ZAGORSK
 • EDC205655
 • 6 วัน 4 คืน
ทัวร์#RUSSIA MOSCOW ZAGORSK
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 39,999.-
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
 • EDC205894
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง
 • EDC181577
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 9,888.-
ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิสฯ (จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส TGV
 • EDC195335
 • 10 วัน 7 คืน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิสฯ (จุงเฟรา) - ฝรั่งเศส TGV
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 105,900.-
ทัวร์สิงคโปร์ / SINGAPORE NEW FULL OPTION
 • EDC195426
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ / SINGAPORE NEW FULL OPTION
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 26,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ Wow!! ซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่น
 • EDC195488
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ Wow!! ซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่น
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 37,900.-
ทัวร์ อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน
 • EDC205658
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 8 วัน
เดินทางเดือน
เมษายน - ตุลาคม 2563
฿ 57,900.-
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS
 • EDC182621
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB FLOW SINGAPORE PLUS
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 8,888.-
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
 • EDC195345
 • 6 วัน 3 คืน
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
เดินทางเดือน
เมษายน - กรกฎาคม 2563
฿ 34,900.-
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA
 • EDC195428
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 7,999.-
ทัวร์สิงคโปร์ Wow!! ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า
 • EDC195489
 • 5 วัน 3 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ Wow!! ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2563
฿ 39,900.-
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK !!
 • EDC182616
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK !!
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 9,999.-
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซน์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • EDC195346
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซน์ปีเตอร์สเบิร์ก
เดินทางเดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2563
฿ 52,900.-
ทัวร์อินโดนิเซีย INDONESIA BALI FOLLOW REVIEW
 • EDC195432
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์อินโดนิเซีย INDONESIA BALI FOLLOW REVIEW
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 12,999.-
ทัวร์ตุรกี EASY MAGICAL GEORGIA
 • EDC195491
 • 6 วัน 3 คืน
ทัวร์ตุรกี EASY MAGICAL GEORGIA
เดินทางเดือน
เมษายน - พฤษภาคม 2563
฿ 36,990.-
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE
 • EDC182134
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SYMBOLIC SINGAPORE
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 17,999.-
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค
 • EDC195347
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย เชค
เดินทางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2563
฿ 49,900.-
ทัวร์อินโดนิเซีย INDONESIA BALI
 • EDC195433
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์อินโดนิเซีย INDONESIA BALI
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 26,999.-
ทัวร์จีนลี่เจียง แชงกรีล่า
 • EDC195538
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีนลี่เจียง แชงกรีล่า
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 13,900.-
อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล [เลทส์โก นมัสเต]
 • EDC205717
 • 5 วัน 3 คืน
อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล [เลทส์โก นมัสเต]
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
฿ 15,999.-
ทัวร์ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
 • EDC195127
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
 • EDC195353
 • 9 วัน 6 คืน
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
เดินทางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2563
฿ 54,900.-
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
 • EDC195437
 • 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 12,900.-
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM DANANG HUE HOI AN
 • EDC195537
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม VIETNAM DANANG HUE HOI AN
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 13,999.-
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
 • EDC195130
 • 8 วัน 5 คืน
ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
เดินทางเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
฿ 55,999.-
ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค
 • EDC195354
 • 8 วัน 4 คืน
ทัวร์ฮังการี ออสเตรีย เชค
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 39,900.-
ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ Croatia
 • EDC195453
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ Croatia
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 49,000.-
ทัวร์จีน ลี่เจียง
 • EDC195539
 • 4 วัน 3 คืน
ทัวร์จีน ลี่เจียง
เดินทางเดือน
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
฿ 13,900.-
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
 • EDC195132
 • 7 วัน 4 คืน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
เดินทางเดือน
มีนาคม - มิถุนายน 2563
฿ 49,999.-
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development