แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน


ราคาแพคเกจเริ่มต้น 4,750 บาท/ท่าน (ห้องพักคู่)
โรงแรม: Panda Hotel,Roya view Hotel,Silka Far East Hotel,Silka Far West Hotel,Goodrich Hotel 


แพคเกจนี้รวม
1.ที่พัก 4 ดาว เข้าพัก 2 คืน ฟรี Wifi
2.รถรับส่งแบบ Seat in Coach สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน และระหว่างเดินทางไปซิตี้ทัวร์วันที่ 2
3.วันที่ 1 รถรับส่งสนามบินไปที่พัก และอิสระช้อปปิ้ง
4.วันที่ 2 รับประทานอาหารติ่มซำ และนำเที่ยวซิตี้ทัวร์ครึ่งวันเช้า เข้าชม Che Kong Temple,Wong Tai Sin Temple,Jewellery factory,Herb shop
ตอนบ่าย พิเศษสามารถเลือกซิตี้ทัวร์ฟรีได้ 1 รายการ
Option 1: นำเที่ยว นั่งรถบัสชมเมืองรอบเกาะฝั่งเกาลูน
Option 2: นั่งกระเช้านองปิงชมวิวเกาะฮ่องกง 360 องศา
Option 3: นำเที่ยว ย่านโอลด์ทาวเซ็นทรัล ชมประวัติศาสตร์ ศิลปะ อาหารและวัฒนธรรมของประเทศฮ่องกง
5.วันที่ 3 อิสระช้อปปิ้ง และตามเวลานัดหมายรถรับส่งจะมารับที่โรงแรมที่พัก

แพคเกจนี้ไม่รวม
1.อาหาร
2.ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

เงื่อนไขเพิ่มเติม
1.เดินทางผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป
2.เข้าพัก วันศุกร์และวันเสาร์ จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท/คืน
3.เข้าพักช่วง Peak Daey จ่ายเพิ่มท่านละ 2,000 บาท/คืน
4.เข้าพักช่วงตรุษจีน วันที่ 2-6 ก.พ.2562 จ่ายเพิ่มท่านละ 3,500 บาท/คืน


สำรองที่นั่งติดต่อแผนกแพคเกจได้ที่ 02-735-0909 ต่อ 170,180 คุณยุ้ย และ คุณจิ๊บ
Line Id: edcticket,edcticket1
Line Add:@edcticket 
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • จิ๊บ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development