แพคเกจฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

ราคาแพคเกจเริ่มต้น 4,750.-บาท/ท่าน (ห้องพักคู่)
โรงแรม: Panda Hotel, Roya view Hotel, Silka Far East Hotel, Silka Far West Hotel, Goodrich Hotel 

1. ที่พัก 4 ดาว เข้าพัก 2 คืน ฟรี Wifi
2. รถรับส่งแบบ Seat in Coach สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน และระหว่างเดินทางไปซิตี้ทัวร์วันที่ 2
3. วันที่ 1 รถรับส่งสนามบินไปที่พัก และอิสระช้อปปิ้ง
4. วันที่ 2 รับประทานอาหารติ่มซำ และนำเที่ยวซิตี้ทัวร์ครึ่งวันเช้า เข้าชม Che Kong Temple, Wong Tai Sin Temple, Jewellery factory, Herb shop
  ตอนบ่าย พิเศษสามารถเลือกซิตี้ทัวร์ฟรีได้ 1 รายการ
  Option 1 :  นำเที่ยว นั่งรถบัสชมเมืองรอบเกาะฝั่งเกาลูน
  Option 2 : นั่งกระเช้านองปิงชมวิวเกาะฮ่องกง 360 องศา
  Option 3 : นำเที่ยว ย่านโอลด์ทาวเซ็นทรัล ชมประวัติศาสตร์ ศิลปะ อาหารและวัฒนธรรมของประเทศฮ่องกง
5. วันที่ 3 อิสระช้อปปิ้ง และตามเวลานัดหมายรถรับส่งจะมารับที่โรงแรมที่พัก

แพคเกจนี้ไม่รวม

1. อาหาร
2. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

เงื่อนไขเพิ่มเติม

1. เดินทางผู้ใหญ่ 2 ท่านขึ้นไป
2. เข้าพัก วันศุกร์และวันเสาร์ จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท/คืน
3. เข้าพักช่วง Peak Daey จ่ายเพิ่มท่านละ 2,000 บาท/คืน
4. เข้าพักช่วงเทศกาลวันอยุดต่อเนื่อง อาจจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่


สำรองที่นั่งติดต่อแผนกแพคเกจได้ที่ 02-735-0909 ต่อ 170,180 
Line Id : edcticket และ edcticket1
Line Add : @edcticket 
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development