การชำระค่าบริการ

วิธีการชำระเงิน

  • ชำระด้วยบัตรเครดิต ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
  • ชำระด้วยเงินสด ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
  • ชำระด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
  • ชำระค่าบริการออนไลน์(KBank Payment Gateway) - Click!!
 ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ 
 สาขา คลองจั่น 
 ชื่อบัญชี บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด 
 เลขที่บัญชี 156-5-28875-8 ออมทรัพย์ 

 ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 สาขา ถนนศรีนครินทร์(กรุงเทพกรีฑา) 
 ชื่อบัญชี บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด 
 เลขที่บัญชี 080-2-51575-6 ออมทรัพย์ 

 ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย 
 สาขา ศรีนครินทร์ 
 ชื่อบัญชี บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด 
 เลขที่บัญชี 061-0-08931-5 ออมทรัพย์ 

 ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย 
 สาขา หัวหมาก 
 ชื่อบัญชี บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด 
 เลขที่บัญชี 078-2-58906-9 ออมทรัพย์ 

** บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ไม่มีนโยบายให้ลูกค้า โอนเงินค่าบริการต่างๆ เข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงานบริษัทฯ
** การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ ได้รับหลักฐานการชำระเงินผ่านทางโทรสาร หรืออีเมลล์ และบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้ว

อีเมล์ : edctravel@hotmail.com, edcplus@truemail.co.th หรืออีเมลล์สำรอง info@edc-booking.com
โทรสาร : 0-2735-2345(อัตโนมัติ Fax ได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์และบริการอื่นๆ โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
กรุณาชำระค่าบริการผ่านทางธนาคารชื่อบริษัท "อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด" เท่านั้น

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ (ONLINE PAYMENT)

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์โปรดใส่เลขที่ใบแจ้งหนี้(Invoice) ที่ท่านได้รับแจ้งจาก EDC Travel Plus Co., Ltd.

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเลขที่ใบแจ้งหนี้(Invoice) ใส่ลงไปในช่องด้านล่างเพื่อนำท่านไปสู่หน้าการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

หากท่านเลือกชำระค่าตั๋วเครื่องบินหรือค่าบริการอื่นๆ ด้วยบัตรเครดิต แต่ท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางเพื่อนำบัตรเครดิตมาชำระที่สำนักงานของบริษัทฯ

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ร่วมกับ K Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ได้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดในประเทศไทย หรือแม้แต่ท่านอยู่ต่างประเทศ ก็สามรถขำระได้ โดยท่านปฎิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  • แจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ว่าท่านจะชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
  • เจ้าหน้ที่บริษัทฯ จะจัดเตรียมเลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิงให้ท่าน
  • ท่านเข้าไปที่ Web site ของบริษัทฯ เลือกการชำระเงิน เลือกการชำระด้วยบัตรเครดิออนไลน์
  • นำเลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิง ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ใส่ลงไปในช่อง Invoice no./Ref no. หลังจากนั้น คลิก Submit
  • ระบบจะแสดงรายละเอียด บริการที่ท่านได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไว้ อาทิเช่น รายละเอียดตั๋วเครื่องบิน สายการบิน เส้นทางบิน หรือรายละเอียดทัวร์ เป็นต้น พร้อมกับแสดงจำนวนเงินค่าบริการ
  • เมื่อท่านตรวจเช็คข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม Check Out ระบบจะนำท่านไปยังเวปไซต์ของธนาคารกสิกรไทย เพื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน และทำตามคำแนะนำในเวปไซต์ธนาคารต่อไป จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ออนไลน์

ชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านระบบ K Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุด มั่นใจสูงสุดได้ว่าข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นความลับด้วยระบบเข้ารหัสข้อมูล Secure Socket Layer(SSL) แม้แต่ EDC Travel Plus Co., Ltd. ก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลของท่าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kasikornbank.com

DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development