ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO สงกรานต์ 5 วัน 3 คืน โดยไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์[XJ]

รหัสทัวร์

EDC171543

สายการบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ)

ระยะเวลา

5 วัน 3 คืน

ประเทศ

Japan

ราคาเริ่มต้น

฿ 39,999.-


เมืองโนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกคุดานิ –  กระเช้าอุสุซังสวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - จุดชมวิวไซโระ 
บ่อน้ำพุในสวน ฟูกิดาชิลานสกี Kiroro ski คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว  - อิออน มอลล์ -  อะซาฮิยาม่า 
บิเอะบ่อน้ำสีฟ้า น้ำตกชิโรฮิเงะสวนสาธารณะโอโดริหอนาฬิกาเก่าทำเนียบรัฐบาลเก่าย่านทะนุกิโคจิ – พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ ปู 3 ชนิด 

Highlight

 • หุบเขานรกจิโกคุดานิ
 • กระเช้าอุสุซัง
 • สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
 • จุดชมวิวไซโระ
 • บ่อน้ำพุในสวน ฟูกิดาชิ
 • ลานสกี Kiroro ski
 • คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
 • อิออน มอลล์
 • อะซาฮิยาม่า

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿41,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿39,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 41,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 39,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • จิ๊บ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development