• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

ทัวร์เกาหลี 언니 ICE FISHING 5 วัน 3 คืน โดยไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์[XJ]

รหัสทัวร์

EDC181764

สายการบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ)

ระยะเวลา

5 วัน 3 คืน

ประเทศ

Korea, South

ราคาเริ่มต้น

฿ 16,555.-


☛  เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง                                                   สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท
หมู่บ้านเทพนิยายและไชน่าทาวน์                               ☛  อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม                                       
สวนสนุก EVERLAND                                                     ☛  หมู่บ้านวัฒนธรรม บุกชอน ฮันอก
☛  พระราชวังเคียงบกกุง                                                    ☛  เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
☛  ช้องปิ้ง 2 ตลาดดัง ตลาดเมียงดงและย่านฮงแด            

บินตรงสู่อินชอนโดยสายการบิน AIR ASIA X น้ำหนักกระเป๋า 20 KG   
 

Highlight

 • เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
 • สกีรีสอร์ท
 • หมู่บ้านเทพนิยาย
 • ไชน่าทาวน์
 • EVERLAND
 • หมู่บ้านวัฒนธรรม บุกชอน
 • ตลาดเมียงดง
 • ย่านฮงแด

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿16,555 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 16,555 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 5,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • ทัศ
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • บาส
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development