ทัวร์เกาหลี Happy Winter เที่ยวครบ สุดคุ้ม 5 วัน 3 คืน โดยการบินไทย โคเรียนแอร์ เอเชียน่าแอร์ไลน์[TG KEE OZ]

รหัสทัวร์

EDC181863

สายการบิน

การบินไทย โคเรียนแอร์ เอเชียน่าแอร์ไลน์ (TG KEE OZ)

ระยะเวลา

5 วัน 3 คืน

ประเทศ

Korea, South

ราคาเริ่มต้น

฿ 27,900.-Highlight

 • ถนนเทพนิยาย
 • ย่านไชน่าทาวน์
 • พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
 • สะพานกระจกใสโซยังกัง
 • พาจู พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • ซูวอน
 • ป้อมปราการฮวาซอง
 • นั่งรถไฟหัวมังกร (รวมตั๋ว)
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • ศูนย์เครื่องสำอาง
 • ทงแดมุน
 • โซล
 • ชมดอกซากุระย่านยออิโด (ตามฤดูกาล)
 • ศูนย์โสม
 • ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ
 • พระราชวังถ๊อกซู
 • หมู่บ้านเกาหลีโบราณ
 • วัดโชเกซา
 • ดิวตี้ ฟรี
 • ย่านฮงแด
 • ทริคอายและไอซ์มิวเซียม (ไม่รวมค่าเข้า)
 • เมียงดง
 • ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
 • ศูนย์พลอยแอมเมทิส
 • N TOWER
 • ซุปเปอร์มาเก็ต
 • กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿27,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿29,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿35,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 27,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 29,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 35,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development