ทัวร์ฮ่องกง เพียวๆ 3 วัน 2 คืน โดยเอมิเรตส์[EK]

รหัสทัวร์

EDC182104

สายการบิน

เอมิเรตส์ (EK)

ระยะเวลา

3 วัน 2 คืน

ประเทศ

Hong Kong

ราคาเริ่มต้น

฿ 9,999.-


นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360 - ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน - ย่านเลดี้มาร์เก็ต - ซิตี้เกทเอาท์เลต 
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

Highlight

 • นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน
 • นั่งกระเช้านองปิง 360
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน
 • ย่านเลดี้มาร์เก็ต
 • ซิตี้เกทเอาท์เลต

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 ฿9,999 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 ฿10,901 โปรดสอบถาม
มกราคม 2562 ฿11,911 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

วันที่ : 12-14 ธ.ค., 17-19 ธ.ค., 24-26 ธ.ค., 25-27 ธ.ค., 26-28 ธ.ค., 14-16 ม.ค., 16-18 ม.ค., 23-25 ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 9,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562

วันที่ : 13-15 ธ.ค., 16-18 ธ.ค., 27-29 ธ.ค., 02-04 ม.ค., 03-05 ม.ค., 06-08 ม.ค., 10-12 ม.ค., 13-15 ม.ค., 17-19 ม.ค., 20-22 ม.ค., 24-26 ม.ค., 27-29 ม.ค., 31 ม.ค.-02 ก.พ.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 10,901 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : มกราคม 2562

วันที่ : 05-07 ม.ค., 12-14 ม.ค., 19-21 ม.ค., 26-28 ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 11,911 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เอ๋
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • สาว
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development