ทัวร์จีน บินตรง จางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง ฟ่งหวง 4 วัน 3 คืน โดยไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์[CZ]

รหัสทัวร์

EDC182556

สายการบิน

ไชน่า เซาท์เทิร์น แอร์ไลน์ (CZ)

ระยะเวลา

4 วัน 3 คืน

ประเทศ

China

ราคาเริ่มต้น

฿ 12,888.-


 • ล่องเรือชมเมืองโบราณฟ่งหวง มรดกโลกแห่งมณฑลหูหนาน
 • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ประตูสวรรค์
 • หุบเขาอวตาร แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน
 • แถมพิเศษ... โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
 • พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน
 • เมนูพิเศษ... ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, อาหารพื้นเมือง, อาหารกวางตุ้ง และสุกี้เห็ด

Highlight

 • ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • จางเจียเจี้ย
 • ร้านบัวหิมะ
 • ร้านใบชา
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
 • สวนจอมพลเฮ่อหลง
 • สะพานใต้หล้า
 • ชมวิวเขาอวตาร
 • ลิฟท์แก้วไป๋หลง
 • ร้านผ้าไหม
 • ร้านหยก
 • ร้านยางพารา
 • ถ้ำประตูสวรรค์
 • ฉางซา

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 ฿13,888 โปรดสอบถาม
มีนาคม 2563 ฿12,888 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2562 ฿14,888 โปรดสอบถาม
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 ฿16,888 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

วันที่ : 22-25 พ.ย., 26-29 พ.ย., 11-14 ธ.ค., 19-22 ธ.ค., 12-15 มี.ค, 16-19 มี.ค, 23-26 มี.ค
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 13,888 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : มีนาคม 2563

วันที่ : 03-06 มี.ค
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 12,888 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : ธันวาคม 2562

วันที่ : 03-06 ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 14,888 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ : 06-09 ม.ค., 17-20 ม.ค., 13-16 ก.พ., 18-21 ก.พ.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 16,888 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development