ทัวร์ยุโรป GRAND-SWITZERLAND 9 วัน 6 คืน โดยการบินไทย[TG]


รหัสทัวร์

EDC183016

สายการบิน

การบินไทย (TG)

ระยะเวลา

9 วัน 6 คืน

ประเทศ

Swaziland

ราคาเริ่มต้น

฿ 105,900.-


กรุงเบิร์น
นั่งกระเช้ายอดเขาทิตลิส
เข้าชมปราสาทขิลยอง
ล่องเรือน้ำตกไรน์ 
Matterhorn
Gracier Express

Highlight

 • ซูริค
 • ชาฟเฮาเซน
 • น้ำตกไรน์
 • ชไตน์อัมไรน์
 • ลูเซิร์น
 • อนุสาวรีย์สิงโตหิน
 • ลูเซิร์น
 • เองเกิลเบิร์ก
 • ยอดเขาทิตลิส
 • อินเทอร์ลาเก้น
 • ลูเซิร์น
 • สะพานไม้ชาเปล
 • อิสระชมเมืองเก่า
 • อันเดอร์แมท
 • นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพลส
 • เซอร์แมท
 • นั่งกระเช้ากลาเซียร์
 • พาราไดซ์
 • ขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น
 • เวเวย์
 • ส้อมยักษ์กลางทะเลสาบ
 • รูปปั้นชาร์ลีแชปปลิน
 • โลซานน์
 • ศาลาไทย
 • มองเทรอซ์
 • มองเทรอซ์
 • ปราสาทชิลยอง
 • สถานีโกล ดู ปิยอง
 • ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000
 • เบิร์น
 • นาฬิกาดาราศาสตร์
 • อพาร์ทเมนต์ไอน์สไตน์
 • ซูริค
 • โบสถ์โกรสมึนสเตอร์

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿105,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 105,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development