ทัวร์ฮ่องกง Lei Yue Mun 9วัด ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยฮ่องกง แอร์ไลน์[HX]

รหัสทัวร์

EDC183102

สายการบิน

ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX)

ระยะเวลา

3 วัน 2 คืน

ประเทศ

Hong Kong

ราคาเริ่มต้น

฿ 15,988.-


ฮ่องกง… ล้วนๆ...พักดี ย่านช้อปปิ้ง
พระใหญ่-กระเช้านองปิง 360  ไหว้พระ 9 วัด เฮงๆ
เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน
วัดนางชี เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
วัดเจ้าแม่ทับทิม วัดกวนอู วัดปักไต่&เจ้าแม่ดอกไม้สีทอง

Highlight

 • กระเช้านองปิง
 • ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
 • ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet
 • หมู่บ้านชาวประมง
 • เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน
 • หวังต้าเซียน
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดนางชี
 • รีพลัสเบย์
 • วัดทินหัว
 • วัดสามเซียน
 • วัดปักไท่
 • วัดกวนไท่
 • ช้อปปิ้งเลดี้มาเก๊ต

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿15,988 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 15,988 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 5,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • จิ๊บ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development