ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO LOVING COLD 5 วัน 3 คืน โดยไทยไลอ้อนแอร์[SL]

รหัสทัวร์

EDC183233

สายการบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

ระยะเวลา

5 วัน 3 คืน

ประเทศ

Japan

ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999.-


โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น โอวาคุดานิ
สัมผัสหิมะขาวสะอาดตา สุดฟิน
ท้าทายกิจกรรมตื่นตา ณ ลานสกี
ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ แจกน้ำฟรีวันละ 1 ขวด

Highlight

 • นาริตะ
 • โอชิโนะฮัคไค
 • โอวาคุดานิ
 • ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
 • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
 • ลานสกี ฟูจิเท็น
 • พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
 • วัดอาซากุสะ
 • ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
 • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • ดิวตี้ฟรี
 • วัดนาริตะซัง
 • ศาลเจ้าเมจิ
 • ย่านฮาราจูกุ
 • โอไดบะ
 • อิออน มอลล์

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿19,999 โปรดสอบถาม
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 ฿20,999 โปรดสอบถาม
มกราคม - มีนาคม 2562 ฿21,999 โปรดสอบถาม
มีนาคม 2562 ฿22,999 โปรดสอบถาม
กุมภาพันธ์ 2562 ฿24,999 โปรดสอบถาม
กุมภาพันธ์ 2562 ฿26,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 19,999 14,999
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ : 20-24 ม.ค., 21-25 ม.ค., 27-31 ม.ค., 28 ม.ค.-01 ก.พ., 03-07 ก.พ., 04-08 ก.พ., 10-14 ก.พ., 11-15 ก.พ., 24-28 ก.พ., 25 ก.พ.-01 มี.ค
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 20,999 14,999
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : มกราคม - มีนาคม 2562

วันที่ : 22-26 ม.ค., 23-27 ม.ค., 24-28 ม.ค., 25-29 ม.ค., 26-30 ม.ค., 29 ม.ค.-02 ก.พ., 30 ม.ค.-03 ก.พ., 31 ม.ค.-04 ก.พ., 01-05 ก.พ., 02-06 ก.พ., 08-12 ก.พ., 09-13 ก.พ., 12-16 ก.พ., 13-17 ก.พ., 14-18 ก.พ., 17-21 ก.พ., 18-22 ก.พ., 19-23 ก.พ., 20-24 ก.พ., 21-25 ก.พ., 22-26 ก.พ., 23-27 ก.พ., 26 ก.พ.-02 มี.ค, 27 ก.พ.-03 มี.ค, 28 ก.พ.-04 มี.ค, 03-07 มี.ค, 04-08 มี.ค, 10-14 มี.ค, 11-15 มี.ค, 17-21 มี.ค, 18-22 มี.ค
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 21,999 14,999
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : มีนาคม 2562

วันที่ : 01-05 มี.ค, 02-06 มี.ค, 05-09 มี.ค, 06-10 มี.ค, 07-11 มี.ค, 08-12 มี.ค, 09-13 มี.ค, 10-14 มี.ค, 11-15 มี.ค, 12-16 มี.ค, 13-17 มี.ค, 14-18 มี.ค, 15-19 มี.ค, 16-20 มี.ค, 17-21 มี.ค, 18-22 มี.ค, 19-23 มี.ค
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 22,999 14,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ : 05-09 ก.พ., 06-10 ก.พ., 07-11 ก.พ.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 24,999 16,999
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ : 15-19 ก.พ., 16-20 ก.พ.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 26,999 18,999
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เอ๋
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • สาว
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development