Big Nepal กาฐมาณฑุ โพคารา 4 วัน 3 คืน โดยไทยไลอ้อนแอร์[SL]

รหัสทัวร์

EDC193953

สายการบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

ระยะเวลา

4 วัน 3 คืน

ประเทศ

Nepal

ราคาเริ่มต้น

฿ 16,661.-


เจดีย์พุทธนาถ - สถูปสวยัมภูวนาถ - จตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ - ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ซารางก็อต - กิจกรรมร่มร่อนพาราไกลดิ้ง

Highlight

 • เมืองกาฐมาณฑุ
 • มหาเจดีย์โพธินาถ
 • สถูปสวยัมภูนาถ
 • เมืองปาทัน
 • ย่านทาเมล
 • เมืองโภครา
 • หมู่บ้านบันดิปูร์
 • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
 • วัดบาลาฮี
 • ชมวิวเขาซารางก็อต
 • ชมเขาเอเวอร์เรสต์
 • น้ำตกเดวิส
 • โชว์ระบำเนปาล
 • วัดปศุปฏินารถ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿16,661 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿17,771 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿17,771 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿17,771 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿17,771 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 16,661 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 17,771 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 17,771 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 17,771 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 17,771 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development