ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN 5 วัน 4 คืน โดยอีว่า แอร์เวย์[BR]

รหัสทัวร์

EDC193956

สายการบิน

อีว่า แอร์เวย์ (BR)

ระยะเวลา

5 วัน 4 คืน

ประเทศ

Taiwan

ราคาเริ่มต้น

฿ 19,999.-


มื้อพิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา สลัดกุ้งมังกร

Highlight

 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • Coffee Shop
 • ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • ไทเป
 • ร้านพายสับปะรด
 • ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
 • นั่งกระเช้าเหมาคง
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
 • ตลาดปลาไทเป
 • ร้านคอสเมติก
 • สะพานแห่งความรัก
 • ป้อมปราการสีแดง
 • โบสถ์ตั้นสุ่ย
 • ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
 • ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿19,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿20,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 19,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 20,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development