ทัวร์มาเก๊า MACAU HONGKONG 3 วัน 2 คืน โดยแอร์ มาเก๊า[NX]

รหัสทัวร์

EDC193988

สายการบิน

แอร์ มาเก๊า (NX)

ระยะเวลา

3 วัน 2 คืน

ประเทศ

Hong Kong, Macau

ราคาเริ่มต้น

฿ 14,900.-


ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ - งานฮวงจุ้ย – ปี่เซี่ยะหยก -  วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล –  วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์พอล
-
เซนาโด้สแควร์ – ร้านขนมของฝาก - เวเนเชี่ยน 

Highlight

 • ข้ามเรือเฟอร์รี่สู่ฮ่องกง
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำ
 • งานฮวงจุ้ย
 • ปี่เซี่ยะหยก
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหวังต้าเซียน
 • อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
 • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 • วัดอาม่า
 • โบสถ์เซ็นต์พอล
 • เซนาโด้สแควร์
 • ร้านขนมของฝาก
 • เวเนเชี่ยน

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿14,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿15,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 14,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 14,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 13,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 15,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 15,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 14,900 โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development