ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO (WISTERIA + PINKMOSS) 6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย[TG]

รหัสทัวร์

EDC194252

สายการบิน

การบินไทย (TG)

ระยะเวลา

6 วัน 4 คืน

ประเทศ

Japan

ราคาเริ่มต้น

฿ 53,900.-


ทุ่งดอกชิบะซากุระ - สวนดอกไม้อาชิคางะ - ถนนคาชิยะโยโกะโช - ศาลเจ้าโทโชกุ - ไดเวอร์ซิตี้ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น - บุฟเฟ่ต์ชาบูเกรดพรีเมี่ยม - แช่ออนเซ็น 2 คืน

Highlight

 • โอชิโนะฮักไก
 • ทุ่งดอกพิงค์มอส
 • ทะเลสาบยามานาคะโกะ
 • ออนเซ็น
 • คาวาโกเอะ
 • ถนนคาชิยะโยโกะโช
 • สวนดอกไม้อาชิคางะ
 • คินุกาว่า
 • นิกโก้
 • ศาลเจ้าโทโชกุ
 • ศาลเจ้าฟุทาระซัง
 • โตเกียว
 • ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วัดอาซากุสะ
 • โอไดบะ
 • ไดเวอร์ซิตี้
 • อิออน

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿53,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 53,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development