ทัวร์เกาหลี อาจุมม่า ICE FISHING @KOREA 5 วัน 3 คืน โดยไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์[XJ]

รหัสทัวร์

EDC194604

สายการบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ)

ระยะเวลา

5 วัน 3 คืน

ประเทศ

Korea, South

ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999.-


เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
หมู่บ้านเทพนิยายและย่านไชน่าทาวน์
สวนสนุก EVERLAND
หมู่บ้านวัฒนธรรม บุกชอน ฮันอก
ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ตลาดเมียงดง และ ย่านฮงแด
บินตรงสู่อินชอนโดยสายการบิน AIR ASIA X น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
 

Highlight

 • ย่านไชน่าทาวน์
 • หมู่บ้านเทพนิยาย
 • อินชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม
 • สนุกสนานกับการเล่น สกี
 • เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
 • สวนสนุก EVERLAND
 • กรุงโซล
 • ศูนย์เครื่องสำอาง
 • น้ำมันสนเข็มแดง
 • พระราชวังเคียงบกกุง
 • หมู่บ้านวัฒนธรรม บุกชอน
 • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
 • ใส่ชุดฮันบก
 • ตลาดเมียงดง
 • Duty Free

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

มกราคม 2563 ฿15,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : มกราคม 2563

วันที่ : 08-12 ม.ค., 09-13 ม.ค., 10-14 ม.ค., 11-15 ม.ค., 15-19 ม.ค., 16-20 ม.ค., 17-21 ม.ค., 18-22 ม.ค., 23-27 ม.ค., 24-28 ม.ค., 25-29 ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 15,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 5,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • จิ๊บ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development