• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

ทัวร์ยุโรป Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน โดยเอมิเรตส์[EK]

รหัสทัวร์

EDC194639

สายการบิน

เอมิเรตส์ (EK)

ระยะเวลา

9 วัน 6 คืน

ประเทศ

Croatia

ราคาเริ่มต้น

฿ 54,900.-


ชมความอลังการของธรรมชาติที่อุทยานพลิตวิเซ่ - เที่ยวซาดาร์ เมืองสปลิท เมืองสตอน เมืองโทรเกียร์ เมืองชายทะเลที่งดงามด้วยธรรมชาติและสถาปัตยกรรม - เดินเล่นที่เมืองดูบรอฟนิก เมืองมรดกโลกที่ไดรับสมญานามว่า ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก - พักดูบรอฟนิก 2 คืน - นั่งกระเช้าสู่SRD HILL จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิก - เที่ยวซาเกรบเมืองหลวงโครเอเซีย

Highlight

 • รูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล
 • อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
 • อุทยานLower Lake
 • ล่องเรือข้ามทะเลสาบJezero Kozjak
 • โบสถ์อนาสตาเซีย
 • ย่านPeople Square
 • พระราชวังดิโอคลีเธียน
 • วิหารจูปิเตอร์
 • ยอดระฆังแห่งวิหาร
 • ไข่มุกแห่งทะเลเอเครียติก
 • นั่งกระเช้าสู่SRD HILL
 • Plie Gate
 • น้ำพุOnofrio
 • ถ่ายรูปกับ The Cathedral Treasury
 • มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์
 • จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค
 • มหาวิหารเซนต์จาคอบ
 • มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
 • ตลาดกลางเมือง
 • วิหารเซนต์มาร์ก
 • โบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน
 • จัตุรัสTrg Ban Jelacic Square

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿55,900 ฿55,900
โปรดสอบถาม ฿61,900 ฿61,900
โปรดสอบถาม ฿54,900 ฿54,900
โปรดสอบถาม ฿55,900 ฿55,900
โปรดสอบถาม ฿56,900 ฿56,900

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 55,900 34,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 34,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 55,900 34,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 55,900 34,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 55,900 34,900

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 61,900 37,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 37,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 61,900 37,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 61,900 37,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 61,900 37,900

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 54,900 33,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 33,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 54,900 33,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 54,900 33,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 54,900 33,900

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 55,900 34,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 34,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 55,900 34,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 55,900 34,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 55,900 34,900

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 56,900 35,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 35,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 56,900 35,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 56,900 35,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 56,900 35,900
 • ทัศ
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • บาส
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development