ทัวร์รัสเซีย I am in Russia - มอสโคว์ - ซาร์กอส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน โดยการบินไทย[TG]

รหัสทัวร์

EDC194717

สายการบิน

การบินไทย (TG)

ระยะเวลา

9 วัน 7 คืน

ประเทศ

Russian Federation

ราคาเริ่มต้น

฿ 69,900.-


ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย - เยือนพระราชวังเปโตรวาเรสที่งดงาม - เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ สถานที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน - ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส ชิมวอดก้า ไข่ปลาคาเวียร์ - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์

Highlight

 • เนินเขาสแปร์โรว์
 • เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 • ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • พระราชัวงยูซูปอฟ
 • พิพิภัณฑ์ออโรร่า
 • ถนนเนฟสกี้
 • รถไฟด่วนSAPAN TRAIN
 • โบสถ์โฮลีทรินิตี้
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ถนนอารบัต
 • ละครสัตว์
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่
 • จัตุรัสแดง
 • วิหารเซนต์บาซิล
 • ล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 • IZMAILOVO MARKET
 • พิพิธภัณฑ์อวกาศ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿72,900 ฿72,900
โปรดสอบถาม ฿72,900 ฿72,900
โปรดสอบถาม ฿72,900 ฿72,900
โปรดสอบถาม ฿69,900 ฿69,900
โปรดสอบถาม ฿69,900 ฿69,900
โปรดสอบถาม ฿69,900 ฿69,900

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 72,900 52,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,900 52,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 72,900 52,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 72,900 52,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 72,900 52,900

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 72,900 52,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,900 52,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 72,900 52,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 72,900 52,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 72,900 52,900

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 72,900 52,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,900 52,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 72,900 52,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 72,900 52,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 72,900 52,900

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 69,900 49,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 5,900 49,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 69,900 49,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 69,900 49,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 69,900 49,900

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 69,900 49,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 5,900 49,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 69,900 49,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 69,900 49,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 69,900 49,900

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 69,900 49,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 5,900 49,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 69,900 49,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 69,900 49,900
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 69,900 49,900
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development