ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก - ออสเตรีย - เชค -สโลวาเกีย - ฮังการี 7 วัน 4 คืน โดยกาตาร์ แอร์เวย์[QR]

รหัสทัวร์

EDC194870

สายการบิน

กาตาร์ แอร์เวย์ (QR)

ระยะเวลา

7 วัน 4 คืน

ประเทศ

Austria, Czech Republic, Hungary, Slovakia

ราคาเริ่มต้น

฿ 35,900.-Highlight

 • เมืองฮัลสตัทท์
 • เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
 • เมืองเชสกี้ บูเดอโจวิช
 • กรุงปร๊าก
 • จัตุรัสเมืองเห่าสตาเรเมสโต
 • อนุสาวรีย์ยานฮุน
 • หอนาฬิกาดาราศาสตร์
 • ปราสาทปร๊าก
 • มหาวิหารเซนต์วิตัส
 • สะพานชาร์ลส์
 • ปราสาทบราติสลาวา
 • อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ
 • ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
 • อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น
 • ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป
 • Outlet Prandorf
 • พระราชวังเชินบรุนน์
 • ถนนวงแหวน
 • อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์
 • ถนนคาร์ทเนอร์
 • โบสถ์เซ็นต์สตีเฟ่น

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿35,900 ฿35,900
โปรดสอบถาม ฿37,900 ฿37,900
โปรดสอบถาม ฿37,900 ฿37,900
โปรดสอบถาม ฿37,900 ฿37,900
โปรดสอบถาม ฿37,900 ฿37,900
โปรดสอบถาม ฿37,900 ฿37,900
โปรดสอบถาม ฿37,900 ฿37,900
โปรดสอบถาม ฿37,900 ฿37,900

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 35,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 35,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 35,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 37,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 37,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 37,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 37,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 37,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 37,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 37,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 37,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development