ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด นิวเยีย 2020 5 วัน 3 คืน โดยไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์[XJ]

รหัสทัวร์

EDC195033

สายการบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ)

ระยะเวลา

5 วัน 3 คืน

ประเทศ

Japan

ราคาเริ่มต้น

฿ 37,999.-


- ตะลุยถํ้านํ้าแข็ง KAMIKAWA ICE PAVILON
- ฟินส์กับลานสกีสุดมันส์ สุดพิเศษรับลมหนาวคลองโอตารุ
- ลานสกี Shikisaino, ศาลเจ้าฮอกไกโด, JR TOWER, ทานุกิโคจิ, ทำนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด, หมู่บ้านราเมง, พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคะมิคะวะ, อิออนต์มอล์

Highlight

 • หมู่บ้านราเมง
 • พิพิธภัณฑ์หิมะและนํ้าแข็งคะมิคะวะ
 • อิออนต์มอล
 • ลานสกี Shikisai no
 • ศาลเจ้าฮอคไกโด
 • อาคารเจอาร์ทาวเวอร์
 • ย่านเก่า ทานุกิโคจ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿39,999 ฿10,000
โปรดสอบถาม ฿41,999 ฿10,000
โปรดสอบถาม ฿37,999 ฿10,000

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 39,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 9,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 10,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 39,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 39,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 41,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 9,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 10,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 41,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 41,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 37,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 9,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 10,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 37,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 37,999 โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development