• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

ทัวร์อินเดีย สังเวชนีสถาน ๔ ตำบล 9 วัน 7 คืน โดยแอร์ อินเดีย[AI]

รหัสทัวร์

EDC195189

สายการบิน

แอร์ อินเดีย (AI)

ระยะเวลา

9 วัน 7 คืน

ประเทศ

India

ราคาเริ่มต้น

฿ 45,200.-


อัชดัม - ทัชมาฮาล - เมืองสารวัตถี (อินเดีย) – เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล) – กุสินารา - เมืองกุสินารา – เมืองพาราณสี  - เมืองพุทธคยา - ราชคฤห์ - นาลันทา - พุทธคยา - เดลลี

Highlight

 • ​อัชดัม
 • ทัชมาฮาล
 • เมืองสารวัตถี (อินเดีย)
 • เมืองลุมพินี (ประเทศเนปาล)
 • กุสินารา
 • เมืองกุสินารา
 • เมืองพาราณสี
 • เมืองพุทธคยา
 • ราชคฤห์
 • นาลันทา
 • พุทธคยา
 • เดลลี

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿45,200 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿47,200 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 45,200 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 8,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 47,200 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 9,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • ทัศ
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • บาส
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development