ทัวร์ยุโรป Europe Super Classic (A) 10 วัน 7 คืน โดยการบินไทย[TG]

รหัสทัวร์

EDC195317

สายการบิน

การบินไทย (TG)

ระยะเวลา

10 วัน 7 คืน

ประเทศ

France, Germany, Italy, Switzerland

ราคาเริ่มต้น

฿ 82,900.-


นครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - นั่งรถไฟ TGV - Harder Kulm - พระราชวังนอยชวานสไตน์ - ลูเซิร์น - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เวโรน่า - เวนิส - ปิซ่า - เซียน่า - โรม

Highlight

 • นครปารีส
 • พระราชวังแวร์ซายส์
 • นั่งรถไฟ TGV
 • Harder Kulm
 • พระราชวังนอยชวานสไตน์
 • ลูเซิร์น
 • โฮเฮนชวานเกา
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • เวโรน่า
 • เวนิส
 • ปิซ่า
 • เซียน่า
 • โรม

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

เมษายน 2563 ฿82,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : เมษายน 2563

วันที่ : 11-20 เม.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 82,900 52,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 13,900 13,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development