ทัวร์ยุโรป Hilight Swiss with 3 Mounts 8 วัน 5 คืน โดยการบินไทย[TG]

รหัสทัวร์

EDC195320

สายการบิน

การบินไทย (TG)

ระยะเวลา

8 วัน 5 คืน

ประเทศ

Switzerland

ราคาเริ่มต้น

฿ 69,900.-


ซูริค - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - เขา Glacier 3000 - เขา Rochers de Naye - เขา Pilatus - ศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวมองเทรอซ์ - เมืองเบิร์น 

Highlight

 • ซูริค
 • น้ำตกไรน์
 • ลูเซิร์น
 • เขา Glacier 3000
 • เขา Rochers de Naye
 • เขา Pilatus
 • ศาลาไทยในโลซานน์ เที่ยวมองเทรอซ์
 • เมืองเบิร์น

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

เมษายน 2563 ฿69,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : เมษายน 2563

วันที่ : 11-18 เม.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 69,900 39,900
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 8,900 8,900
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development