ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ CX02 ครั้งที่ 127 5 วัน 4 คืน โดยคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์[CX]

รหัสทัวร์

EDC195595

สายการบิน

คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)

ระยะเวลา

5 วัน 4 คืน

ประเทศ

China, Hong Kong

ราคาเริ่มต้น

฿ 21,999.-


     ดูงานกวางเจาแฟร์ 3 วัน ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ
สักการะ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค ของฮ่องกง

Highlight

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

เมษายน 2563 ฿21,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : เมษายน 2563

วันที่ : 16-20 เม.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 21,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 21,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 21,999 โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development