ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน โดยไทย เวียด เจ็ท[VZ]

รหัสทัวร์

EDC205841

สายการบิน

ไทย เวียด เจ็ท (VZ)

ระยะเวลา

4 วัน 3 คืน

ประเทศ

Vietnam

ราคาเริ่มต้น

฿ 10,899.-


ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน

Highlight

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

เมษายน - ตุลาคม 2563 ฿12,899 โปรดสอบถาม
เมษายน - ตุลาคม 2563 ฿13,899 โปรดสอบถาม
เมษายน - ตุลาคม 2563 ฿14,899 โปรดสอบถาม
เมษายน 2563 ฿16,899 โปรดสอบถาม
พฤษภาคม - กันยายน 2563 ฿11,899 โปรดสอบถาม
พฤษภาคม - ตุลาคม 2563 ฿10,899 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : เมษายน - ตุลาคม 2563

วันที่ : 01-04 เม.ย., 08-11 เม.ย., 22-25 เม.ย., 03-06 มิ.ย., 04-07 มิ.ย., 05-08 มิ.ย., 06-09 มิ.ย., 12-15 มิ.ย., 13-16 มิ.ย., 18-21 มิ.ย., 19-22 มิ.ย., 20-23 มิ.ย., 26-29 มิ.ย., 27-30 มิ.ย., 02-05 ก.ค., 03-06 ก.ค., 06-09 ก.ค., 07-10 ก.ค., 08-11 ก.ค., 16-19 ก.ค., 17-20 ก.ค., 18-21 ก.ค., 23-26 ก.ค., 24-27 ก.ค., 25-28 ก.ค., 26-29 ก.ค., 28-31 ก.ค., 01-04 ส.ค., 06-09 ส.ค., 07-10 ส.ค., 08-11 ส.ค., 09-12 ส.ค., 12-15 ส.ค., 13-16 ส.ค., 14-17 ส.ค., 15-18 ส.ค., 21-24 ส.ค., 22-25 ส.ค., 27-30 ส.ค., 28-31 ส.ค., 29 ส.ค.-01 ก.ย., 03-06 ก.ย., 04-07 ก.ย., 05-08 ก.ย., 10-13 ก.ย., 11-14 ก.ย., 12-15 ก.ย., 17-20 ก.ย., 18-21 ก.ย., 19-22 ก.ย., 24-27 ก.ย., 25-28 ก.ย., 26-29 ก.ย., 04-07 ต.ค., 05-08 ต.ค., 06-09 ต.ค., 07-10 ต.ค., 14-17 ต.ค., 18-21 ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 12,899 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : เมษายน - ตุลาคม 2563

วันที่ : 02-05 เม.ย., 03-06 เม.ย., 09-12 เม.ย., 17-20 เม.ย., 18-21 เม.ย., 01-04 พ.ค., 04-07 พ.ค., 06-09 พ.ค., 07-10 พ.ค., 08-11 พ.ค., 09-12 พ.ค., 14-17 พ.ค., 15-18 พ.ค., 16-19 พ.ค., 21-24 พ.ค., 22-25 พ.ค., 23-26 พ.ค., 01-04 ต.ค., 02-05 ต.ค., 03-06 ต.ค., 08-11 ต.ค., 09-12 ต.ค., 11-14 ต.ค., 12-15 ต.ค., 13-16 ต.ค., 16-19 ต.ค., 17-20 ต.ค., 20-23 ต.ค., 21-24 ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 13,899 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : เมษายน - ตุลาคม 2563

วันที่ : 04-07 เม.ย., 10-13 เม.ย., 15-18 เม.ย., 16-19 เม.ย., 03-06 พ.ค., 04-07 ก.ค., 05-08 ก.ค., 10-13 ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 14,899 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : เมษายน 2563

วันที่ : 11-14 เม.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 16,899 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : พฤษภาคม - กันยายน 2563

วันที่ : 13-16 พ.ค., 17-20 พ.ค., 20-23 พ.ค., 24-27 พ.ค., 01-04 มิ.ย., 10-13 มิ.ย., 17-20 มิ.ย., 21-24 มิ.ย., 24-27 มิ.ย., 28 มิ.ย.-01 ก.ค., 01-04 ก.ค., 12-15 ก.ค., 15-18 ก.ค., 22-25 ก.ค., 29 ก.ค.-01 ส.ค., 02-05 ส.ค., 05-08 ส.ค., 10-13 ส.ค., 11-14 ส.ค., 16-19 ส.ค., 19-22 ส.ค., 26-29 ส.ค., 02-05 ก.ย., 06-09 ก.ย., 09-12 ก.ย., 13-16 ก.ย., 16-19 ก.ย., 20-23 ก.ย., 27-30 ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 11,899 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : พฤษภาคม - ตุลาคม 2563

วันที่ : 27-30 พ.ค., 14-17 มิ.ย., 19-22 ก.ค., 23-26 ส.ค., 23-26 ก.ย., 19-22 ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 10,899 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development