ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลางVIETNAM ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน โดยแอร์เอเชีย[FD]

รหัสทัวร์

EDC205857

สายการบิน

แอร์เอเชีย (FD)

ระยะเวลา

3 วัน 2 คืน

ประเทศ

Vietnam

ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999.-


เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง
ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน

Highlight

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

เมษายน - กรกฎาคม 2563 ฿14,999 โปรดสอบถาม
เมษายน - กรกฎาคม 2563 ฿13,999 โปรดสอบถาม
เมษายน 2563 ฿15,999 โปรดสอบถาม
เมษายน - กรกฎาคม 2563 ฿12,999 โปรดสอบถาม
มิถุนายน - กันยายน 2563 ฿11,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : เมษายน - กรกฎาคม 2563

วันที่ : 04-06 เม.ย., 14-16 เม.ย., 02-04 พ.ค., 03-05 พ.ค., 04-06 พ.ค., 09-11 พ.ค., 04-06 ก.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 14,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : เมษายน - กรกฎาคม 2563

วันที่ : 05-07 เม.ย., 16-18 เม.ย., 30 เม.ย.-02 พ.ค., 08-10 พ.ค., 05-07 ก.ค., 24-26 ก.ค., 25-27 ก.ค., 26-28 ก.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 13,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : เมษายน 2563

วันที่ : 11-13 เม.ย., 13-15 เม.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 15,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 5,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : เมษายน - กรกฎาคม 2563

วันที่ : 18-20 เม.ย., 24-26 เม.ย., 25-27 เม.ย., 15-17 พ.ค., 16-18 พ.ค., 22-24 พ.ค., 23-25 พ.ค., 29-31 พ.ค., 30 พ.ค.-01 มิ.ย., 12-14 มิ.ย., 03-05 ก.ค., 06-08 ก.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 12,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : มิถุนายน - กันยายน 2563

วันที่ : 05-07 มิ.ย., 06-08 มิ.ย., 13-15 มิ.ย., 19-21 มิ.ย., 20-22 มิ.ย., 26-28 มิ.ย., 27-29 มิ.ย., 10-12 ก.ค., 11-13 ก.ค., 17-19 ก.ค., 18-20 ก.ค., 31 ก.ค.-02 ส.ค., 01-03 ส.ค., 07-09 ส.ค., 08-10 ส.ค., 14-16 ส.ค., 15-17 ส.ค., 21-23 ส.ค., 22-24 ส.ค., 28-30 ส.ค., 29-31 ส.ค., 04-06 ก.ย., 05-07 ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 11,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development