• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน+เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน โดยการบินไทย[TG]

รหัสทัวร์

EDC205965

สายการบิน

การบินไทย (TG)

ระยะเวลา

4 วัน 3 คืน

ประเทศ

Taiwan

ราคาเริ่มต้น

฿ 19,900.-


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา Taipei 101 จิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งซีเหมินติง พิเศษ !! เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ

Highlight

 • เถาหยวน
 • ไถจง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง
 • เจียอี้
 • อาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
 • ชิมชาอู่หลง
 • MIYAHARA ICE CREAM
 • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
 • หนานโถว
 • วัดเหวินหวู่
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซำจั๋ง
 • ไทเป
 • ร้านขนมพายสับปะรด
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตลาดซีเหมินติง
 • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • ศูนย์เครื่องสำอาง
 • ตึกไทเป 101
 • ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿20,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿19,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿21,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 20,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 20,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 19,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 19,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 19,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 18,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 21,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 21,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 20,900 โปรดสอบถาม
 • ทัศ
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • บาส
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development