• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน โดยบางกอก แอร์เวย์[PG]

รหัสทัวร์

EDC205980

สายการบิน

บางกอก แอร์เวย์ (PG)

ระยะเวลา

3 วัน 2 คืน

ประเทศ

Myanmar

ราคาเริ่มต้น

฿ 11,900.-


ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 มหาบูชาสถาน) ตักบาตร วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าชมเมือง พิเศษสุด !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา

Highlight

 • มัณฑะเลย์
 • สกายน์
 • เจดีย์เก๊ามูดอว์
 • อังวะ
 • นั่งรถม้าชมเมือง
 • สกายน์ฮิลล์
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
 • วัดกุโสดอ
 • มิงกุน
 • ระฆังมิงกุน
 • เจดีย์มิงกุน
 • ทัชมาฮาล
 • ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
 • อมรปุระ
 • สะพานไม้อูเบ็ง
 • วัดมหากันดายง

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿12,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿11,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 12,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 2,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 12,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 11,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 11,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 2,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 11,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 10,900 โปรดสอบถาม
 • ทัศ
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • บาส
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development