ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล + บินภายใน 8 วัน 5 คืน โดยเตอร์กิช แอร์ไลน์[TK]

รหัสทัวร์

EDC206010

สายการบิน

เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

ระยะเวลา

8 วัน 5 คืน

ประเทศ

Turkey

ราคาเริ่มต้น

฿ 33,900.-


นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย ทานอาหารชมวิว 360 องศา หอคอยหิน GALATA

Highlight

 • พระราชวังทอปกาปึ
 • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
 • จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด
 • บลูมอสก์
 • ฮายาโซฟีอา
 • ชอปปิ้ง ณ ตลาดแกรนด์บาซาร์
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช่
 • ช่องแคบบอสพอรัส
 • หอคอยหิน GALATA
 • เมืองโบราณทรอย
 • ม้าไม้ฮอลิวู้ด
 • เมืองคูซาดาซึ
 • บ้านพระแม่มารี
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • โรงงานผลิตเสื้อหนัง
 • ปามมุคคาเล
 • เมืองคอนย่า
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • สถานีคาราวาน
 • โชว์ระบำหน้าท้อง
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
 • นครใต้ดินคาดัค
 • โรงงานผลิต
 • พรมทอมือ เซรามิค
 • โรงงานจิวเวอรี่

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿33,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿34,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 33,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 5,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 33,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 32,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 34,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 5,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 34,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 33,900 โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development