• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน โดยเตอร์กิช แอร์ไลน์[TK]


รหัสทัวร์

EDC206011

สายการบิน

เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

ระยะเวลา

9 วัน 6 คืน

ประเทศ

Turkey

ราคาเริ่มต้น

฿ 33,900.-


พักโรงแรมถ้ำคัปปาโดเกีย 2 คืน ชมเมืองโบราณทรอย พิเศษ !! ชมโชว์ Belly Dance

Highlight

 • พระราชวังทอปกาปึ
 • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
 • จัตุรัสสุลต่าน อาห์เหม็ด
 • สไปซ์มาเก็ต
 • เมืองชานักกาเล
 • ม้าไม้ฮอลิวูด
 • ขึ้นกระเช้าเมืองเพอร์กามัม
 • คูซาดาซึ
 • โรงงานผลิตเสื้อหนัง
 • บ้านพระแม่มารี
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ปามมุคคาเล
 • ปราสาทปุยฝ้าย
 • เมืองคอนย่า
 • สถานีคาราวาน
 • เมืองคัปปาโดเกีย
 • ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
 • นครใต้ดินคาดัค
 • หุบเขาอุชิซาร์
 • ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ
 • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่
 • โชว์ระบำหน้าท้อง
 • กรุงอังการา
 • สุสานอาตาเติร์ก
 • เมืองอิสตันบูล
 • พระราชวังโดลมาบาห์เช่
 • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส
 • บลูมอสก์
 • ฮายาโซฟีอา
 • ตลาดแกรนด์บาซาร์

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿34,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿33,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 34,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 34,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 33,900 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 33,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 33,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 32,900 โปรดสอบถาม
 • ทัศ
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • บาส
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development