• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

ทัวร์อังกฤษ เลสโก กุหลาบอังกฤษ 7 วัน 4 คืน โดยสิงคโปร์แอร์ไลน์[SQ]

รหัสทัวร์

EDC206017

สายการบิน

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

ระยะเวลา

7 วัน 4 คืน

ประเทศ

England

ราคาเริ่มต้น

฿ 47,999.-


ชมหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษ หรือ ไข่มุกแห่งเขตคอทส์โวลส์ "หมู่บ้านไบบลูรี่" เข้าชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์ "อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์"

Highlight

 • วิหารแมนเชสเตอร์
 • สนามฟุตบอลแอนฟิลด์
 • เดอะทรีเกรซ
 • โบสถ์เซนต์แม่รี่เรดคลิฟฟ์
 • มหาวิหารบาธ
 • โรงอาบน้ำโรมันโบราณ
 • พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์
 • หอนาฬิกาบิ๊กเบน
 • ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย
 • ย่านนีลส์ยาร์ด
 • พระราชวังบัคกิ้งแฮม
 • โรงละครโกลบ
 • หอศิลป์แบงค์ไซด์
 • มหาวิหารเซนต์พอล

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿47,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿49,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿52,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 47,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 8,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 47,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 47,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 49,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 8,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 49,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 49,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 52,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 11,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 52,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 52,999 โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development