• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

PRO HOKKAIDO SAPPORO LAVENDER เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย[TG]

รหัสทัวร์

EDC206036

สายการบิน

การบินไทย (TG)

ระยะเวลา

6 วัน 4 คืน

ประเทศ

Japan

ราคาเริ่มต้น

฿ 42,999.-Highlight

 • เมืองอาซาฮิคาวะ
 • หมู่บ้านราเมง
 • สวนสัตว์ อาซาฮิยามะ
 • อิออนมอลล์
 • ถนนคนเดินเฮวะ
 • เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ
 • สวนชิคิไซโนะโอกะ
 • บ่อน้ำสีฟ้า
 • ฟูราโน่
 • ฟาร์มโทมิตะ
 • โรงงานชีส
 • โรงงานชอคโกแลต
 • เมืองโอตารุ
 • คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ
 • ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
 • อดีตศาลาว่าการ
 • สวนโอโดริ พาร์ค
 • ตลาดปลา โจไก
 • ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ
 • ย่านซูซูกิโนะ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿42,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 42,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • ทัศ
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • บาส
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development