• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

SUPER PRO RUSSIA รัสเซีย : มอสโคว์-ซากอร์ซ 5 วัน 3 คืน โดยโอมาน แอร์[WY]

รหัสทัวร์

EDC206049

สายการบิน

โอมาน แอร์ (WY)

ระยะเวลา

5 วัน 3 คืน

ประเทศ

Russian Federation

ราคาเริ่มต้น

฿ 29,999.-


 เที่ยวมอสโคว์-ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน พักโรงแรม 3 ดาว

Highlight

 • มอสโคว์
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
 • โบสถ์อัสสัมชัญ
 • จัตุรัสแดง
 • มหาวิหารเซนต์บาซิล
 • ห้างกุม
 • ซาร์กอส (Zagorsk)
 • ถนนอารบัต
 • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์
 • IZMAILOVSKY SOUVENIR

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿29,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 29,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 5,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • ทัศ
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • บาส
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development