จอร์เจีย Caucasus 2 Countries (Georgia-Armenia) 8 วัน 5 คืน โดยเอมิเรตส์[EK]

รหัสทัวร์

EDC206088

สายการบิน

เอมิเรตส์ (EK)

ระยะเวลา

8 วัน 5 คืน

ประเทศ

Georgia

ราคาเริ่มต้น

฿ 49,900.-


สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส
ท่องเที่ยวเส้นทางแห่งอารยธรรมนับพันปี

Highlight

 • กรุงทบิลิซี่ (จอร์เจีย)-
 • โบสถ์ทรินิตี้
 • อนานูริ
 • The Memorial of Friendship
 • คาซเบกี
 • มิทสเคต้า
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า
 • ป้อมปราการนาริกาลา
 • ถนนชาร์เดนี
 • ซาดาโคล
 • ฮักห์พาท
 • เซวาน
 • เยเรวาน
 • เกกฮาร์ด
 • การ์นี่
 • กอร์วิราบ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿49,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 49,900 6,500
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development