2 Countries Georgia-Armenia 10 วัน 8 คืน โดยแอร์ เอสทานา[KC]

รหัสทัวร์

EDC206093

สายการบิน

แอร์ เอสทานา (KC)

ระยะเวลา

10 วัน 8 คืน

ประเทศ

Georgia

ราคาเริ่มต้น

฿ 47,900.-


ทบิลิซี่-มิสทเคต้า-อุพลิสชิเค่-ซิกนากี-ควาเรลี- อนานูริ-คาซเบกี-
ซาดาโคล-ฮักห์พาร์ท-เซวาน-เยเรวาน-เกกฮาร์ด-การ์นี-กอร์วิราบ-ทบิลิซี
               โดยสายการบิน แอร์แอสตานา (KC)
เที่ยวประเทศจอร์เจีย ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่ ลิ้มลองอาหาร Georgian Cuisine
นั่งรถจี๊ป 4WD ชมความงามของโบสถ์ Gergeti Trinity Church ชมทะเลสาบเซวาน
ชมวิหารเก่าแก่ที่เมืองเกกฮาร์ด วิหารการ์นี ชมวิหารกอร์วิราบ พร้อมเที่ยวกรุงเยเรวาน
อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารไทยและอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

Highlight

 • ทบิลิซี (จอร์เจีย)
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า
 • ป้อมปราการนาริกาล่า
 • สะพานสันติภาพ
 • โบสถ์เมเตห์คี
 • โบสถ์ทรินิตี้
 • ฟรีด้อมสแควร์
 • อนานูริ
 • กูดาอูรี
 • The Memorial of Friendship
 • ทะเลสาบเซวาน
 • เยเรวาน
 • เกกฮาร์ด-การ์นี
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • ถ้ำอุพลิสชิเค่

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿47,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 47,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 7,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development