เที่ยวจังหวัดจันทบุรี-ล่องแพ-กินซีฟุ๊ด-พักโฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน โดยรถโค้ช[COACH]

รหัสทัวร์

EDC206139

สายการบิน

รถโค้ช (COACH)

ระยะเวลา

2 วัน 1 คืน

ประเทศ

Thailand

ราคาเริ่มต้น

฿ 3,599.-Highlight

 • กิจกรรมล่องแพ
 • จันทบุรี(ขลุง)
 • จุดชมวิวเนินนางพญา
 • โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
 • ชุมชนเก่าริมแม่น้ำจันทบูร

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

ตุลาคม - ธันวาคม 2563 ฿3,599 โปรดสอบถาม
ธันวาคม 2563 ฿3,899 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : ตุลาคม - ธันวาคม 2563

วันที่ : 31 ต.ค.-01 พ.ย., 07-08 พ.ย., 14-15 พ.ย., 21-22 พ.ย., 28-29 พ.ย., 12-13 ธ.ค., 19-20 ธ.ค., 26-27 ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 3,599 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : ธันวาคม 2563

วันที่ : 05-06 ธ.ค., 06-07 ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 3,899 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development