แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง แม่อูคอ ทุ่งบัวตอง 3 วัน 2 คืน โดยไทย เวียด เจ็ท[VZ]

รหัสทัวร์

EDC206143

สายการบิน

ไทย เวียด เจ็ท (VZ)

ระยะเวลา

3 วัน 2 คืน

ประเทศ

Thailand

ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999.-


ชมเทศกาลดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ
สัมผัสสายหมอก เยื่อนปางอุ๋ง สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย
ชมความงามบ้านรักไทย

Highlight

 • เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ
 • วัดจองกลาง
 • วัดพระธาตุดอยกองมู
 • บ้านรักไทย
 • ปางอุ๋ง
 • บ้านจ่าโบ่
 • จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ
 • แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม
 • ปาย
 • พระธาตุแม่เย็น
 • ถนนคนเดินปาย
 • จุดชมวิวหยุ่นไหล
 • สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย
 • วัดพระธาตุดอยคำ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿8,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 8,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 1,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development