เชียงราย ดอยตุง ผาฮี้ 4 วัน 2 คืน โดยรถบัส[BUS]

รหัสทัวร์

EDC206155

สายการบิน

รถบัส (BUS)

ระยะเวลา

4 วัน 2 คืน

ประเทศ

Thailand

ราคาเริ่มต้น

฿ 4,999.-


แอ่วเจียงฮาย แวะพระธาตุดอยตุง
ชมความวิจิตรงดงาม อุโบสถสีขาว วัดร่องขุ่น
วิหารสีน้ำเงินวัดร่องเสือเต้น ชมงานศิลปะและปรัชญา ณ บ้านดำ

Highlight

 • วัดร่องขุ่น
 • สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง)
 • วัดพระแก้ว
 • วัดพระสิงห์
 • วัดร่องเสือเต้น
 • วัดห้วยปลากั้ง
 • ดอยตุง
 • พระตำหนักดอยตุง
 • สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง
 • บ้านผาฮี้
 • ไร่ชาฉุยฟง
 • เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿4,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿5,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 4,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 1,200 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 5,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 1,200 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development