มหัศจรรย์ ล้านนา ตระการตา ซากุระเมืองไทย 3 วัน 2 คืน โดยไทย เวียด เจ็ท[VZ]

รหัสทัวร์

EDC206165

สายการบิน

ไทย เวียด เจ็ท (VZ)

ระยะเวลา

3 วัน 2 คืน

ประเทศ

Thailand

ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999.-Highlight

 • ฮิโนกิแลนด์
 • ดอยอ่างขาง
 • จุดชมวิวม่อนสน
 • สวน 80
 • ชมดอกพญาเสือโคร่ง
 • ไร่ชา 2000
 • ไร่สตรอเบอรี่บ้านนอแล
 • เชียงดาว
 • วัดถ้ำเชียงดาว
 • วัดบ้านเด่น
 • วัดป่าดาราภิรมย์
 • ทุ่งดอกไม้เชียงใหม่
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • ถนนคนเดินวัวลาย
 • วัดพระสิงห์
 • วัดเจดีย์หลวง
 • กาดวโรรส
 • วัดพระธาตุดอยคำ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿8,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 8,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 1,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development