ซุปตาร์…ฮักหม๊ดไจ๋ น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้[VAN]

รหัสทัวร์

EDC206172

สายการบิน

รถตู้ (VAN)

ระยะเวลา

4 วัน 2 คืน

ประเทศ

Thailand

ราคาเริ่มต้น

฿ 5,488.-Highlight

 • พระธาตุแช่แห้ง
 • สุดกองดี คาเฟ่
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • ซุ้มลีลาวดี วัดภูมินทร์
 • วัดศรีพันต้น
 • ถนนคนเดินน่าน
 • บ่อเกลือ
 • ถนนลอยฟ้า 1081
 • บ่อเกลือสินเธาว์
 • จุดชมวิวบ้านสะปัน
 • จุดชมวิวภูคา1715 อำเภอปัว
 • ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ
 • วัดภูเก็ต
 • วัดศรีมงคล
 • วัดพระธาตุซ่อแฮ
 • บ้านเทียนหอม อุตรดิตถ์

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿5,488 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿5,888 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 5,488 1,500
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 5,888 1,500
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development