ซุปตาร์...อัยเยอร์เวง หรอยจังหูสงขลา ยะลา สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้[VAN]

รหัสทัวร์

EDC206174

สายการบิน

รถตู้ (VAN)

ระยะเวลา

4 วัน 2 คืน

ประเทศ

Thailand

ราคาเริ่มต้น

฿ 5,588.-Highlight

 • หาดใหญ่
 • พระพุทธมงคลมหาราช
 • กระเช้าลอยฟ้าชมเมือง
 • ท้าวมหาพรหม
 • เบตง
 • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 • เบตง สตีท อาร์ท
 • หอนาฬิกา
 • ตู้ไปรษณีย์
 • สกายวอล์ค อัยเยอร์เวง
 • ป้ายใต้สุดแดนสยาม
 • ตลาดกิมหยง

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿5,588 โปรดสอบถาม
มกราคม - มีนาคม 2564 ฿5,888 โปรดสอบถาม
กุมภาพันธ์ 2564 ฿6,588 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 5,588 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 2,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : มกราคม - มีนาคม 2564

วันที่ : 29 ม.ค.-01 ก.พ., 02-05 ก.พ., 05-08 ก.พ., 09-12 ก.พ., 12-15 ก.พ., 16-19 ก.พ., 19-22 ก.พ., 23-26 ก.พ., 02-05 มี.ค, 05-08 มี.ค, 09-12 มี.ค, 12-15 มี.ค, 16-19 มี.ค, 19-22 มี.ค, 23-26 มี.ค, 26-29 มี.ค
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 5,888 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 2,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ : 26 ก.พ.-01 มี.ค
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 6,588 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 2,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development