ซุปตาร์...เที่ยวคอนกับน้องหม้าย 3 วัน 1 คืน โดยรถตู้[VAN]

รหัสทัวร์

EDC206180

สายการบิน

รถตู้ (VAN)

ระยะเวลา

3 วัน 1 คืน

ประเทศ

Thailand

ราคาเริ่มต้น

฿ 3,888.-Highlight

 • วัดเจดีย์
 • ขอพรไอ้ไข่
 • วัดยางใหญ่
 • ตาพรานบุญ
 • หมู่บ้านคีรีวง
 • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • กำแพงเมืองเก่านครศรี
 • ถนนเลียบทะเล ขนอม สิชล
 • Moon Coffee & Roti
 • อุโมงค์ต้นยาง

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

มกราคม - มีนาคม 2564 ฿3,888 โปรดสอบถาม
กุมภาพันธ์ 2564 ฿4,088 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : มกราคม - มีนาคม 2564

วันที่ : 29-31 ม.ค., 03-05 ก.พ., 05-07 ก.พ., 10-12 ก.พ., 12-14 ก.พ., 17-19 ก.พ., 19-21 ก.พ., 24-26 ก.พ., 03-05 มี.ค, 05-07 มี.ค, 10-12 มี.ค, 12-14 มี.ค, 17-19 มี.ค, 19-21 มี.ค, 24-26 มี.ค, 26-28 มี.ค
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 3,888 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 700 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ : 26-28 ก.พ.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 4,088 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 700 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development