จันทบุรี หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ซุปตาร์...จันท์ฮิยาววว 2 วัน 1 คืน โดยรถตู้[VAN]

รหัสทัวร์

EDC206184

สายการบิน

รถตู้ (VAN)

ระยะเวลา

2 วัน 1 คืน

ประเทศ

Thailand

ราคาเริ่มต้น

฿ 3,788.-Highlight

 • หมู่บ้านไร้แผ่นดิน
 • กิจกรรมแพเปียก ดูเหยี่ยว
 • Sky View cafe AT เกาะเปริด
 • ชุมชนริมน้ำจันทบูร
 • โบสถ์คาทอลิก
 • วัดปากน้ำแขมหนู
 • จุดชมวิวเนินนางพญา

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

มกราคม - มีนาคม 2564 ฿3,988 โปรดสอบถาม
มีนาคม 2564 ฿3,788 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿4,288 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : มกราคม - มีนาคม 2564

วันที่ : 30-31 ม.ค., 31 ม.ค.-01 ก.พ., 06-07 ก.พ., 07-08 ก.พ., 13-14 ก.พ., 14-15 ก.พ., 20-21 ก.พ., 21-22 ก.พ., 27-28 ก.พ., 28 ก.พ.-01 มี.ค, 06-07 มี.ค, 07-08 มี.ค, 13-14 มี.ค, 14-15 มี.ค, 21-22 มี.ค, 27-28 มี.ค
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 3,988 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : มีนาคม 2564

วันที่ : 28-29 มี.ค
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 3,788 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 4,288 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development