ทัวร์เนปาล เนปาล....สุขใจที่ได้ไปเยือน 6 วัน 5 คืน โดยไทยไลอ้อนแอร์[SL]

รหัสทัวร์

EDC170621

สายการบิน

ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

ระยะเวลา

6 วัน 5 คืน

ประเทศ

Nepal

ราคาเริ่มต้น

฿ 26,900.-


ชมเมืองมรดกโลก 3 แห่ง
เมืองหลวงกาฐมัณฑุ เมืองบันดิปูร์เมืองโภครา
เยือนดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ณ เมืองนากาล๊อต
สัมผัสทะเลหมอก อ้อมกอดหิมาลัย
พิเศษ!!บินภายในไม่เสียเวลานั่งรถ

Highlight

 • กาฐมัณฑุ
 • วัดสยมภูวนาถ
 • เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ
 • กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์
 • วัดตะเลชุ
 • วัดกุมารี
 • วัดตะเลจู
 • ประตูหนุมาน
 • ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาลี
 • หมู่บ้านบันดิปูร์
 • มืองโภครา
 • หุบเขาโภครา
 • น้ำตกเดวิด
 • ศูนย์อพยพชาวทิเบต
 • ล่องเรือพายในทะเลสาบเฟวา
 • วัดบาลาฮี
 • ซางรางก๊อต
 • แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เซติ
 • จัตุรัสบักตะปูร์
 • เมืองมรดกโลกปาทันหรือปาทาน
 • วัดตะเลจูบาวานี

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿26,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿28,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿30,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 26,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 28,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 30,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • อวบ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • แต๋ว
 • แผนกกรุ๊ปเหมา
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development